Ondertekening memorandum justitiële samenwerking in Euregio

le lundi 24 octobre 2016 17:42 Persbericht

Minister van Justitie, Koen Geens, zag vandaag zijn Nederlandse collega Van Der Steur en zijn collega Kutschaty uit de Duitse regio Noord Rijn Westfalen in het BES-(Bureau Europese Samenwerking)overleg van de Euregio. De justitiële samenwerking in de regio is belangrijk om de criminaliteit in de regio te bestrijden.


Jaarlijks is er een toenemende stroom van aanvragen en momenteel lopen er ruim 3000 verzoeken tot grensoverschrijdende opsporing en vervolging. Het aantal verzoeken uit Duitsland is in de periode van 2012 tot en met heden met 300% is toegenomen. Recentelijk werden ook 120 magistraten uit de Euregio gedurende 2 x 2 dagen gezamenlijk geschoold in alle aspecten van grensoverschrijdend opsporen en grensoverschrijdend vervolgen. De samenwerking is belangrijk om gezamenlijk mensenhandel/smokkel, cannabisplantages, mobiele dadergroepen en criminele motorrijders aan te pakken.

De grensregio mag geen vrijhaven zijn voor criminele motorbendes. Het is een publiek geheim dat bepaalde motorbendes criminele activiteiten ontplooien zoals mensenhandel, drughandel, wapenhandel, enz. Deze criminele activiteiten zijn, van nature uit, lokaal overschrijdend, waardoor ze dus niet alleen in het eigen clublokaal plaatsvinden, maar vaak plaatsvinden in moeilijker te handhaven omgevingen zoals de grensregio's (bv. In Limburg). Het is daarom zaak om de samenwerking tussen lokale besturen en politiediensten in de grensregio's met Nederland en Duitsland te versterken. Met een snellere informatie-uitwisseling kunnen clubhuizen grondiger gescreend worden en eventueel bestaande vergunningen worden ingetrokken.

De Minister kon van de gelegenheid ook gebruik maken om met zijn Nederlandse collega van gedachten te wisselen over BIBOB (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur). In Nederland screent men via een onafhankelijk bureau de integriteit bij bestuurlijke aanvragen. De bestuurlijke aanpak en handhaving op het lokale niveau vormt de eerste buffer tegen de (georganiseerde) vormen van criminaliteit, in het bijzonder in grensregio’s waar zich verschuivingseffecten kunnen voordoen. Vanuit zijn bestuurlijke opdracht zijn de burgemeester en het lokale bestuur de eerste preventieactoren tegen bedreigingen van criminele organisaties (drugshandel, mensensmokkel en sociale uitbuiting, huisjesmelkerij, geweldscriminaliteit zoals afpersing en afrekeningen, …). Op heden zijn administratieve overheden echter onvoldoende in staat om de integriteit van de aanvrager en het risico op misbruik van de gevraagde rechtshandeling voor criminele doeleinden te beoordelen. Een dergelijke screening kan ook moeilijk op het niveau van de administratieve overheid zelf autonoom worden ingevuld.

De drie ministers gingen ook over tot de ondertekening van een memorandum als bevestiging van deze samenwerking.