Renovatie Leuven-Centraal zorgt voor 70 extra plaatsen voor gedetineerden

le samedi 01 octobre 2016 14:35 Communiqués de presse
Op het Provinciaal WIJ-congres van CD&V kondigde minister van Justitie Koen Geens vandaag aan dat de gevangenis van Leuven-Centraal door renovatiewerken 70 extra plaatsen krijgt. De investering van de minister van Justitie kadert in het Masterplan Gevangenissen. Leuven-Centraal kan op dit ogenblik 300 gedetineerden huisvesten

Het Masterplan Gevangenissen is één van de projecten waarmee Minister van Justitie, Koen Geens, de overbevolking in de gevangenissen wil terugdringen alsook een humanere omgeving creëren voor de gedetineerden. Omdat sommige van onze gevangenissen echt verouderd zijn, zet deze regering onder andere in op de renovatie van de bestaande gevangenissen.
Momenteel wordt Masterplan I en II uitgevoerd. Nadat het kernkabinet ook de principes van Masterplan III goedkeurde, is het de verwachting dat de voltallige federale regering dit binnenkort zal goedkeuren. De renovatie van Leuven-Centraal maakt deel uit van Masterplan I.

Vleugel B van Leuven Centraal wordt opnieuw ingericht tot een volledige cellenvleugel. Men is op dit ogenblik bezig met de inrichting van de cellen en de aanleg van de riolering. Er komen als alles klaar is, 70 extra gevangenisplaatsen bij, tegen eind 2017. Tegelijk wordt het magazijn verbouwd tot een nieuw centraal veiligheidscentrum, dat beschikt over alle moderne technieken.

Deze modernisering en uitbreiding van onze gevangenisinfrastructuur (voor 5.8 miljoen euro) maakt deel uit van de onlangs door CD&V voorgestelde ketengerichte en integrale veiligheidsaanpak. De belangrijke opdrachten van Justitie zijn naast de opvang en zorg voor de slachtoffers van misdrijven ook de bestraffing van de daders met veel aandacht voor een goede re-integratie van daders in de maatschappij. Vlaams-Brabant draagt daar zijn steentje toe bij.

CD&V gelooft in een betrokken samenleving. Een samenleving waar iedereen zijn plaats vindt en krijgt. Met plaats voor zij die kansen zien en risico’s durven nemen, maar ook voor zij die achter blijven. Dat is ons WIJ-verhaal. En dat verhaal geven we samen met onze CD&V-leden vorm. Het provinciaal WIJ-congres is de voorbereiding naar een nieuw partijprogramma. Alle CD&V-leden krijgen inspraak om de nieuwe toekomstvisie van de partij mee vorm te geven die eind november op het WIJ-congres wordt voorgesteld. Op regionale discussiemomenten werd de ontwerpcongrestekst besproken. Afdelingen en besturen kregen ook de kans om de ontwerpcongrestekst te amenderen. In heel de partij zijn maar liefst 1.200 amendementen ingediend. Vlaams-Brabant leverde 200 amendementen die op dit congres worden besproken.