Reactie Minister van Justitie op transport gevangenen

le lundi 28 novembre 2016 13:02 Persbericht

De Minister van Justitie verneemt dat er bij zijn personeel dat instaat voor het transport van de gevangenen onrust is ontstaan over de mogelijke gevolgen van de hervorming van de wet op de private veiligheid. De Minister wenst zijn personeelsleden ervan te verzekeren dat hun job niet in gevaar komt en in de toekomst niet zal overgenomen worden door de private sector.

De Minister voert de gesprekken verder rond de overgang van het personeel van het Veiligheidskorps naar de nieuw op te richten dienst bij de federale politie. De situatie van de chauffeurs zal verder bekeken worden in de werkgroep die daaromtrent is opgericht. Het blijft de bedoeling met de creatie van dit korps om de betrokken diensten onder één commandolijn te brengen en om de werkprocessen te optimaliseren. Dit wordt ook duidelijk uit de lijst van taken die in voorkomend geval zou worden overgedragen aan de federale politie.