Slachtoffers van mensenhandel krijgen recht op bescherming in ander Benelux-land

le vendredi 02 décembre 2016 11:49 Persbericht

De minister van Justitie ondertekende vandaag een intentieverklaring met de andere Benelux-landen over de multidisciplinaire samenwerking in de strijd tegen mensenhandel. België, Nederland en Luxemburg willen (minderjarige) slachtoffers beter beschermen. Zo zal de Benelux bekijken of ze slachtoffers van mensenhandel hulp en opvang kan bieden in een ander Benelux-land wanneer ze gevaar lopen in het ene land. Slachtoffers van mensenhandel worden vaak bedreigd en kunnen onvoldoende herstellen in het land waar ze slachtoffer geworden zijn van mensenhandel.

In 2015 waren er in België 98 veroordelingen voor economische, seksuele of andere vormen van uitbuiting, waarbij het in 30 gevallen gaat om een verzwarende omstandigheid omwille van een minderjarig slachtoffer. Voor 2016 zijn er 88 veroordelingen voor mensenhandel. Dit zijn de cijfers tot oktober 2016.

De verklaring legt ook vast dat er gezamenlijke opleidingen worden georganiseerd voor de betrokken actoren op het terrein. Dit versterkt de Benelux-samenwerking en leidt tot een snellere hulp aan de slachtoffers. Nog te vaak blijven slachtoffers onbekend.

Bestrijding van mensenhandel is voor de Minister van Justitie zeer belangrijk, de FOD Justitie is voorzitter van de Coördinatiecel ter bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel. Elk misbruik van kwetsbare groepen kan de samenleving niet tolereren. Vorig jaar werd de wet van kracht die slachtoffers van mensenhandel beter beschermt en de verzwarende omstandigheden voor mensenhandel uitgebreid zodat dit misdrijf strenger bestraft wordt. Ook het fenomeen van tienerpooiers valt hieronder, dit betreft mensenhandel met seksuele uitbuiting.

Quote Koen Geens: “We moeten slachtoffers van misbruik zoveel mogelijk proberen te beschermen. Dat de Benelux-landen bereid zijn slachtoffers op te vangen indien ze gevaar lopen in het land waar ze verblijven is een teken van daadkracht om samen dit probleem aan te pakken. Landen die samenwerken staan zoveel sterker dan alleen. Slachtoffers van mensenhandel moeten absolute bescherming genieten. Ze zijn ontzettend kwetsbaar.”