Vooruitgang in de gedigitaliseerde 21ste eeuw

le vendredi 09 décembre 2016 09:57 Persbericht

De burgerlijke Stand wordt gemoderniseerd. In uitvoering van het regeerakkoord wordt door verschillende regeringsleden de modernisering en digitalisering van de burgerlijke stand in deze legislatuur afgewerkt. De participatie van al deze regeringsleden toont de omvang van het project aan. De afgelopen maanden tekenden Minister van Justitie Koen Geens, Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Jan Jambon, Minister van Buitenlandse zaken Didier Reynders, Minister van Digitale Agenda en Telecom Alexander De Croo en Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging Theo Francken de volledige projectaanpak uit. Vandaag keurde de Regering de nota daaromtrent goed. Niets staat de operationele uitvoering van het project meer in de weg. Minister van Justitie Koen Geens werkt nu het voorontwerp van wet af dat de wettelijke basis zal vormen voor de vernieuwing en de digitalisering van de burgerlijke stand. In de eerste helft van 2017 zal dit voorontwerp aan de Regering en daarna het Parlement worden voorgelegd.

De burgerlijk Stand houdt de authentieke akten bij van alle burgers. Een digitalisering leidt tot een vereenvoudiging van tal van procedures. Burgers moeten zich niet meer onnodig verplaatsen. Vanaf ten vroegste 1 januari 2018 kunnen ze hun akten van de burgerlijke stand in een gemeente naar keuze opvragen. In een tweede fase is er ook de mogelijkheid die te kunnen downloaden en uitprinten. Vanaf die datum zullen ook alle nieuwe akte van burgerlijke stand digitaal worden opgemaakt en opgeslagen.

Dit komt door de integratie van 589 gemeentelijke registers in één centrale Database Akten Burgerlijke Stand (DABS) , zonder te raken aan de basisopdrachten van de burgerlijke stand. Er wordt gewerkt met volledig elektronische akten die elektronisch worden ondertekend door de ambtenaar van de burgerlijke stand via eID. Zo gaan we van protocollaire akten naar uniforme documentaire akten in alle gemeenten. We schaffen de dubbele archivering enerzijds bij de gemeenten en anderzijds bij de griffies van de rechtbanken op deze manier af.

Er zijn ook 102 consulaire posten die zich connecteren aan deze Database Akten Burgerlijke Stand, waardoor je in een buitenlands Consulaat de gemaakte aktes in de databank kunt opvragen.

Er wordt gewerkt op basis van multidisciplinaire aanpak waarin zowel aandacht is voor de rechtszekerheid en de juridische aspecten, als ook voor de technische en organisatorische invalshoeken.

De dienst voor administratieve vereenvoudiging die het project coördineert , heeft berekend dat dit project jaarlijks 40 miljoen euro besparing voor de maatschappij oplevert.

De burger moet kunnen rekenen op een toegankelijke en efficiënte burgerlijke stand.

Minister van Justitie Koen Geens: “Door deze digitalisering van de burgerlijke stand zal de overheid zelf akten gaan opvragen in de databank en wordt de burger niet meer belast met het aanleveren van allerlei aktes. Het proces wordt dus omgedraaid. Een naamswijziging, afstammingsprocedure of echtscheiding verloopt hierdoor ook veel korter en goedkoper.”

Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Jan Jambon: “Dit is een typevoorbeeld van wat redesign van de overheid in de praktijk betekent. Behalve een groter comfort voor ambtenaar en burger, realiseren we hiermee een besparing van 40 miljoen euro per jaar.”

Minister van Buitenlandse zaken Didier Reynders: “De Belgische ambassades en consulaten zetten mee hun schouders onder de digitalisering van de burgerlijke stand. Deze modernisering en vereenvoudiging zijn dus ook goed voor de Belgen in het buitenland.”

Minister van Digitale Agenda en Telecom Alexander De Croo: “Dit betekent een grote stap vooruit voor de digitale dienstverlening van de federale overheid. Burgers moeten hun gegevens over geboorte, huwelijk, echtscheiding overal kunnen opvragen en downloaden, waar ze zich ook bevinden. In de digitale samenleving van vandaag is dat het nieuwe normaal.”

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken: “Snellere dienstverlening, gedaan met onnodige verplaatsingen, meer tijd voor kerntaken voor rechtbanken en gemeenten : We zetten met dit akkoord een grote stap naar een Burgerlijke Stand 2.0 waarbij de burger centraal staat.”