​Nee tegen wedstrijdvervalsing, Ja voor fair play

le vendredi 16 décembre 2016 12:48 Communiqués de presse


De Minister van Justitie Koen Geens ondertekende vandaag samen met de betrokken partners een intentieverklaring voor de oprichting van een Nationaal Platform voor een multidisciplinaire aanpak rond wedstrijdvervalsing. De federale overheid, de gemeenschappen, het federaal parket, de federale politie, de kansspelcommissie, de nationale loterij en enkele belangrijke sportfederaties zoals de Koninklijke Belgische Voetbalbond en BOIC beloven hiermee samen te werken om wedstrijdvervalsing preventief en repressief aan te pakken.

Matchfixing, het manipuleren van sportwedstrijden, ondermijnt de integriteit in de sport en kan in verschillende vormen – al dan niet gokgerelateerd – voorkomen. Zo worden sporters soms omgekocht of afgedreigd om hun prestatie te manipuleren. Andere sporters manipuleren zelf een wedstrijd voor eigen gewin, door bijvoorbeeld op hun eigen wedstrijd te gokken.

Denken dat een sporttak immuun is voor matchfixing, is een utopie. Recent werd er nog in de pers gesproken over lopende onderzoeken in België naar verdachte wedstrijden in verschillende sporttakken. Deze intentieverklaring heeft als doel het steeds groter wordend fenomeen tijdig aan te pakken en alle neuzen in dezelfde richting te doen wijzen.

Op vraag van Europa wordt nu het nationaal platform opgericht waarin de federale overheid, de gemeenschappen, de opsporingspartners, de kansspelcommissie (regulator) en de sportsector een brede en geïntegreerde aanpak uitwerken om het fenomeen te voorkomen, te detecteren en gepast te sanctioneren.

Het nationaal overlegplatform stimuleert, structureert en coördineert de initiatieven van de verschillende partners met respect voor de bevoegdheden en uitdagingen van elke belanghebbende. Het platform wil de informatiepositie van alle stakeholders verbeteren, zodat meer signalen worden gedetecteerd, meer signalen tijdig via de juiste kanalen bij de juiste stakeholders terechtkomen en het meest passende antwoord geboden kan worden om matchfixing te bestrijden. Het kan de sportsector helpen om adequate (preventieve) maatregelen te nemen, en de justitiële partners helpen in hun vervolgingsbeleid om meer concrete signalen binnen te krijgen en inkomende signalen beter te beoordelen en te beantwoorden.

Matchfixing is een vorm van corruptie, iets waar de Minister van Justitie hard tegen strijdt. Corruptie wordt vervolgd door het parket en nadien ook, op administratief niveau, waar de kansspelcommissie bevoegd is om een administratieve boete op te leggen. Verder is er ook een tuchtelijk sanctiearsenaal dat door de werkgever en sportfederaties kan worden opgelegd.

Quote Koen Geens: “Het is tijd dat er klaarheid komt in alle instrumenten en dat samen wordt gewerkt naar een eenduidig beleid voor de aanpak van dit nieuwe fenomeen. Zowel op preventief- als op repressief vlak. Met de oprichting van dit platform met de verschillende niveaus streven we opnieuw naar een zuivere en faire sportbeleving. Sporters gaan tot het uiterste om zich te bewijzen, hun inspanning en doorzettingsvermogen moeten dan ook eerlijk worden beloond. Een nauwe samenwerking is nodig om het vertrouwen in de sport te herstellen en misbruik eruit te halen.”