Minister van Justitie zet werk verder richting Mensenrechteninstituut

le mercredi 21 décembre 2016 10:47 Persbericht

Minister van Justitie Koen Geens publiceert vandaag een eerste jaarverslag betreffende het contentieux van België voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het jaarverslag bericht over dossiers waar België verantwoording voor moest afleggen voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de periode 2015-2016. Deze publicatie toont op een transparante manier de stand van zaken inzake mensenrechten in België.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens waakt erover dat de 47 lidstaten van de Raad van Europa de mensenrechten respecteren. De uitspraken van het hof zijn bindend en definitief. Als een lidstaat in het ongelijk wordt gesteld, moet dat land er alles aan doen opdat die schending van de mensenrechten niet meer kan gebeuren. Het Hof heeft sinds zijn oprichting in 1959 18.577 uitspraken gedaan, waarvan 218 ten aanzien van België.

Tussen 1 augustus 2015 en 31 juli 2016 (de periode waar het rapport over bericht) werden er ten aanzien van België 21 uitspraken en beslissingen geformuleerd. In slechts 5 zaken werd een schending vastgesteld van één of meerdere bepalingen van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, in 4 zaken werd beslist dat er geen schending was, 6 zaken die a priori ontvankelijk leken werden toch onontvankelijk verklaard en 6 andere zaken werden van de rol geschrapt aangezien de verzoekers niet langer voornemens waren hun verzoekschrift te handhaven, ofwel het niet meer gerechtvaardigd was de behandeling ervan voort te zetten.
Voorbeelden van veroordelingen voor België zijn het niet respecteren van de rechten van de verdediging door de niet-ondervraging van een kroongetuige en het niet kwalitatief opvolgen van de geneeskundige verzorging van een gedetineerde.

In 2015 was ons land voorzitter van de Raad van Europa. Hier engageerden alle lidstaten zich om samen te werken aan een snelle en effectieve uitvoering van de Europese arresten over de rechten van de mens en legde Minister Geens de basis voor een nationaal mensenrechteninstituut. Samen met Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs zullen we dit begin 2017 verder uitwerken.

Quote Koen Geens: “De publicatie van dit rapport biedt ons een transparante inzage in de arresten van het Europees Hof van de Rechten van de Mens. Op die manier kunnen we algemene beleidsmaatregelen nemen en verder bouwen aan een wetgevend kader. Het nationaal mensenrechteninstituut, waar ik al lang voor pleit, is hier één van. Het mensenrechteninstituut zal alle partners betrekken en de verdediging van de mensenrechten in België garanderen.”

Lees hier de volledige publicatie.