Burgemeesters Genk en Ieper steunen detentiebeleid Minister Geens met focus op re-integratie

le lundi 09 janvier 2017 15:43 Persbericht

Minister Geens ondersteunt samen met burgemeesters Wim Dries (Genk) en Jan Durnez (Ieper) het idee van transitiehuizen. Op een persconferentie die vzw De Huizen vandaag organiseerde, benadrukten de CD&V’ers de voordelen van deze alternatieve detentievorm waar gedetineerden intens worden bijgestaan en begeleid met het oog op een vlotte re-integratie in de samenleving.

In het Masterplan III, dat in november 2016 werd goedgekeurd, wordt onder meer gefocust op de terugkeer en het opnieuw kunnen functioneren van gedetineerden in de maatschappij. Een gedifferentieerd detentiebeleid met transitiehuizen kan hiertoe bijdragen. Gedetineerden, die geselecteerd worden op basis van een aantal criteria, krijgen tegen het einde van hun straf de kans om het laatste deel van die straf door te brengen in een transitiehuis.

Door deze centra te situeren binnen het maatschappelijk weefsel wordt de beoogde laagdrempeligheid gerealiseerd. Grotere penitentiaire inrichtingen vinden immers steeds minder hun plaats binnen het stedelijk gebied en hierdoor creëren zij een bijkomende afstand tussen de veroordeelde en de maatschappij en haar diensten in het algemeen, alsook tot zijn persoonlijke familiale en sociale omgeving in het bijzonder.

Masterplan III legt het principe vast, de projecten van transitiehuizen moeten nu worden uitgewerkt.

De projecten zullen op termijn in het totaal voor zo een 100 plaatsen zorgen wat de capaciteitsdruk in de gevangenissen zal verlichten. Het streefdoel van de Minister blijft immers om de gevangenispopulatie duurzaam terug te dringen tot minder dan 10.000 gedetineerden. Vandaag zitten we op 10 307 gedetineerden.

Quote Minister van Justitie Koen Geens: “Niet elke gedetineerde heeft een profiel om in een hoog beveiligde inrichting opgesloten te worden. Daarnaast moet de gedetineerde worden voorbereid op een eventuele re-integratie in de maatschappij. De transitiehuizen die opgenomen zijn in Masterplan III kunnen hiertoe bijdragen. De gedetineerde krijgt naar het einde van zijn straf de kans om te werken aan een aantal principes zoals zelfstandig wonen, de zoektocht naar een job en de sociale omgang met andere mensen buiten de beveiligde muren. Zo begeleiden we de gedetineerde en ondersteunen we deze om terug een eigen plaats te vinden in de samenleving.”

Quote Wim Dries, burgemeester Genk: “Een Genkse aanpak dient steeds integraal en geïntegreerd te zijn, om zo een warme en geëngageerde stad uit te bouwen. Als lokaal bestuur is het voor ons belangrijk dat de re-integratie van gedetineerden zo goed mogelijk verloopt en het concept van transitiehuizen kan daarin een wezenlijk verschil maken. Vandaar ook dat we samen met partners willen onderzoeken hoe een lokaal bestuur al dan niet een rol kan spelen in de uitbouw van dergelijke transitiehuizen. Onlangs bezochten we met meer dan 10 verschillende partners het Exodushuis in Heerlen om ervaringen op te doen. Bij dat bezoek was het ons meteen duidelijk dat de re-integratie, ook in de buurt, beter verloopt en dat deze aanpak het detentierecidive kan laten dalen.”

Quote Jan Durnez, burgemeester Ieper: “Ieper is sinds de vroege middeleeuwen een gastvrije en zorgende stad en wil daarom graag een transitiehuis mee borgen. De buitenlandse bevindingen stemmen dermate hoopvol dat de enthousiaste kandidaat-initiatiefnemers uit de brede welzijnswereld hier alle krediet verdienen. Integratie en re-integratie zijn trajecten waarbij hun zingevende ervaring, de aandacht voor de buurt en omgeving, het wonen met werkkansen en het opbouwen van een steunend netwerk de pijlers zijn.”