De sprong naar een accurate, eenvoudigere en coherente wetgeving

le vendredi 20 janvier 2017 10:27 Persbericht

De Ministerraad keurde vandaag een derde luik goed van de ‘Sprong’ van Minister van Justitie Koen Geens. Met de hervorming van het Strafwetboek beoogt de Minister een accurate, eenvoudigere en coherente wetgeving. Het Belgisch Strafwetboek dateert nog van 1867, een aanpassing aan de moderne tijdsgeest drong zich toch wel op.

Dit wetsontwerp bevat de modernisering van Boek I van het Strafwetboek. Boek I werd herschreven zodat het duidelijk en leesbaarder wordt voor iedereen.

De voornaamste wijzigingen die hieruit zullen voortvloeien zijn de volgende:

  • Het nieuwe Strafwetboek voorziet nog twee categorieën van misdrijven: misdaden (bv. moord) en wanbedrijven (bv. drugsfeiten, diefstal,…). De overtredingen worden uit het Strafwetboek gehaald.
  • Het systeem van veralgemeende correctionalisering van misdaden wordt verlaten. De aard van het misdrijf kan niet wijzigen: een wanbedrijf blijft een wanbedrijf, een misdaad blijft een misdaad, welke straf de rechter uiteindelijk ook uitspreekt.
  • De straffen worden gestructureerd en onderverdeeld in niveaus: twee niveaus voor de criminele straffen en zes niveaus voor de correctionele straffen.
  • Een aantal rechtsfiguren (zoals de strafbare poging, de deelneming, de rechtsvaardigingsgronden, de herhaling) en bepaalde invullingen die de rechtspraak heeft voorzien, worden in dit wetsontwerp beter omschreven en in overeenstemming gebracht met de moderne rechtspraak. Dit komt de rechtszekerheid ten goede.

Boek I van het Strafwetboek treedt in werking zodra de bepalingen van Boek II van het Strafwetboek worden aangenomen. De modernisering van het tweede boek wordt momenteel besproken in een werkgroep met experten.

Met de Sprong wil Minister Geens de basiswetgeving grondig vernieuwen. De wetboeken – die dateren van de tijd van Napoleon – moeten aangepast worden aan de moderne samenleving. Eind december werd het wetsontwerp insolventierecht goedgekeurd op de Ministerraad, alsook het voorstel tot hervorming van een nieuw erfrecht. De hervorming van het Strafwetboek is dus het derde luik van de Minister in zijn streven naar een moderne Justitie van de toekomst. Bekijk hier de video »