Justitie en Financiën pakken samen fiscale fraude aan

le vendredi 17 février 2017 11:37 Persbericht

Justitie en Financiën pakken samen fiscale fraude aan

De Ministerraad keurde vandaag een Koninklijk Besluit goed over het ter beschikking stellen van fiscale ambtenaren voor justitie. Deze staan de Procureur des konings of de arbeidsauditeur bij in onderzoeken naar financiële of fiscale fraude. De extra fiscale ambtenaren zijn broodnodig om onderzoek naar financiële criminaliteit verder te optimaliseren.

De Minister van Justitie Koen Geens heeft vorig jaar 2,755 miljoen budget extra uitgetrokken om de strijd tegen de fiscale fraude op te drijven. In het budget zat onder meer een verdubbeling van fiscale substituten voor justitie: van 15 naar 30. Door de knowhow van de fiscale ambtenaren te gebruiken in zware zaken van financiële en fiscale fraude kan het onderzoek vlotter verlopen. Deze kennisoverdracht zorgt dus voor een efficiëntere rechtsgang. In juli en oktober werden in totaal 16 vacante plaatsen gepubliceerd voor fiscale substituten. De eerste plaatsen worden daarvan momenteel ingevuld.

Justitie en Financiën werken momenteel al samen in de strijd tegen fiscale fraude. De taskforce Financiën-Justitie zorgt er bijvoorbeeld voor dat de administratieve fraudeafhandeling en de gerechtelijke lijnen inzake fraude op elkaar zijn afgestemd. Een efficiënte organisatie vermijdt immers dat er dubbel werk wordt verricht. Om gegevensuitwisseling in fraudezaken te verbeteren werd de toegang tot het Centraal Aanspreekpunt (CAP) binnen de Nationale Bank uitgebreid in de programmawet. De anti-witwascel, het Openbaar Ministerie, de zetel en notarissen hebben nu, onder bepaalde voorwaarden, toegang tot gegevens van het CAP.

Quote Koen Geens: “In de strijd tegen fiscale fraude is het noodzakelijk om de handen in elkaar te slaan en de nodige kennis met elkaar te delen. De kennis van de fiscale ambtenaren, die ter beschikking zijn gesteld van justitie, versterkt de gerechtelijke dossiers en zorgt voor een efficiëntere en snellere rechtsgang.”

Quote Johan Van Overtveldt: “Een belangrijke anti-fraudemaatregel n.a.v de Panama Papers wordt geactiveerd. De maatregel die vandaag werd goedgekeurd maakt het mogelijk om nog eens 15 extra fiscale ambtenaren ter beschikking te stellen van de parketten, waardoor het totaal op 33 komt. Op die manier wordt de fiscale expertise verscherpt om fraudedossiers aan te pakken.”