Geens geeft slachtoffers van erkende terreurdaden recht op financiële hulp

le vendredi 24 février 2017 12:04 Persbericht

Geens geeft slachtoffers van erkende terreurdaden recht op financiële hulp

De Ministerraad keurde vandaag een koninklijk besluit goed op voorstel van de Minister van Justitie die vastlegt welke daden in België en het buitenland erkend worden als daden van terrorisme. Slachtoffers van deze terreurdaden kunnen financiële hulp vragen bij de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de Occasionele Redders (het Slachtofferfonds).

Voor slachtoffers van terreurdaden in België geldt dit zowel voor Belgische als buitenlandse slachtoffers. Voor slachtoffers van terreurdaden in het buitenland geldt dit voor deze die de Belgische nationaliteit hebben of een duurzaam verblijf in België kunnen aantonen. De erkenning door België van een in het buitenland gepleegde daad van terrorisme maakt het mogelijk om de slachtoffers van die daden financieel te kunnen bijstaan en houdt het op geen enkele manier een inmenging in het beleid van het desbetreffende land in, noch in de lopende strafprocedure.

Dit KB regelt ook wettelijk dat slachtoffers van terreurdaden geen klacht meer moeten indienen om zich burgerlijke partij te stellen om aanspraak te kunnen maken op een financiële hulp. Dit is een administratieve horde die ze niet meer moeten nemen.

Door de erkenning komen de Belgische slachtoffers van terroristische daden die in het koninklijk besluit zijn opgenomen in aanmerking voor het statuut van nationale solidariteit. Bij toepassing van het principe van het enig loket en met het oog op een snellere behandeling van de aanvragen zullen de dossiers die ingediend zijn bij het Slachtofferfonds als geldig beschouwd worden, ook voor de mogelijke verkrijging van het statuut en de rechten die dit opent. Zo moeten Slachtoffers maar 1 maal een dossier indienen.

De lijst van terreurdaden opgenomen in het KB is niet exhaustief. Voor daden van terrorisme, die nog niet in de lijst zijn opgenomen, en waarvoor er zich nog slachtoffers tot het Slachtofferfonds wenden kan in een later KB alsnog tot de erkenning als daad van terrorisme worden overgegaan door de Ministerraad.

De volgende daden worden erkend als daden van terrorisme:

 • De aanslag op de metro, op 8 juni 2012, te Brussel (België);
 • De aanslag op het Joods museum, op 24 mei 2014, te Brussel (België);
 • De aanslag op een supermarkt, op 9 januari 2015, te Parijs (Frankrijk);
 • De aanslag op straat, op 6 maart 2015, te Bamako (Mali);
 • De aanslag op een museum, op 18 maart 2015, te Tunis (Tunesië);
 • De aanslag op een strand, op 26 juni 2015, te Sousse (Tunesië);
 • De aanslag op een concertzaal en andere plaatsten, op 13 november 2015, te Parijs (Frankrijk);
 • De aanslag op een hotel, op 20 november 2015, te Bamako (Mali);
 • De aanslag op de luchthaven te Zaventem en op het metrostation Maalbeek te Brussel, op 22 maart 2016 (België);
 • De aanslag op de openbare weg, op 14 juli 2016, te Nice (Frankrijk);
 • De aanslag op straat, op 6 augustus 2016, te Charleroi (België);
 • De aanslag op straat, op 5 oktober 2016, te Schaarbeek (België);
 • De aanslag in een discotheek, op 1 januari 2017, te Istanboel (Turkije).

Quote Minister Geens: “Slachtoffers van terreurdaden hebben terecht recht op de nodige financiële hulp zonder de bijkomende administratieve rompslomp. Zij moeten zich niet langer officieel via een klacht burgerlijke partij stellen. Daarnaast zullen Belgen die in het buitenland slachtoffer werden van een terreurdaad financiële hulp kunnen krijgen. Het Slachtofferfonds zal nu ook voor die slachtoffers een financiële hulp kunnen uitkeren.”