Hoger kader in het gevangeniswezen voor 63 procent vrouwelijk

le mercredi 08 mars 2017 08:20 Persbericht

Hoger kader in het gevangeniswezen voor 63 procent vrouwelijk

Op 8 maart viert de wereld Internationale Vrouwendag. Die dag staan de vrouwen centraal omdat de strijd voor meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen nog steeds niet gestreden is. De Minister van Justitie Koen Geens kan zeer bemoedigende cijfers naar buiten brengen over het aantal vrouwelijke personeelsleden binnen het gevangeniswezen. Op een personeelstotaal van 9874 zijn er 3299 vrouwelijke personeelsleden. Dat komt neer op 33,41 procent.

Binnen het hoger kader zijn er 148 vrouwen terug te vinden tegenover 85 mannen. Dat omvat het brede directiekader inclusief attachees. Dit hoger kader bevat 233 personeelsleden waarvan er dus 63,5 procent vrouwelijk is. Wat de hoofd-gevangenisdirecteurs betreft in de inrichtingen, is de verdeling man-vrouw quasi 50 % (in Vlaanderen 9/8 en in Wallonië 9/9). Wat de overige directeurs betreft, is het merendeel vrouwelijk. Wat de regionale directie betreft, is het een 1/1 verhouding. Het gevangeniswezen haalt ruimschoots de doelstelling wat betreft managementfuncties binnen een overheidsinstelling die aan vrouwen worden toegewezen. Die doelstelling ligt op 33 procent.

Binnen het bewakingspersoneel zijn er in totaal 7747 personeelsleden tewerkgesteld, waarvan 2124 vrouwelijke bewakingsassistenten. Dat komt neer op 27,41 procent. Hoewel dit geen slecht cijfer is lijkt de job van bewakingsassistent nog vaker mannen aan te trekken dan vrouwen. Bij de voorbije aanwervingsrondes van bewakingsassistenten schreven zich 36 procent vrouwen in. Een KB van 10 oktober 2000 bepaalt wel dat in de gevangenissen voor mannelijke gedetineerden het aantal vrouwelijke personeelsleden geplafonneerd is op 40%. Dit heeft te maken heeft met sommige controletaken die door een personeelslid van hetzelfde geslacht als dat van de gedetineerde moeten gebeuren.

Quote Koen Geens: “Het is een goed teken dat het gevangeniswezen als overheidsdienst de doelstelling ruimschoots haalt om voldoende vrouwen op hogere functies te benoemen. Maar ook bij de bewakingsassistenten staan de vrouwen meer dan hun mannetje.”