​Europese dag van de terreurslachtoffers

le vendredi 10 mars 2017 16:30 Persbericht

Ter gelegenheid van de Europese dag van de terreurslachtoffers heeft Minister van Justitie, Koen Geens, vandaag een intentieverklaring ondertekend voor de hulp aan terreurslachtoffers. Hij deed dit samen met Minister van Sociale Zaken en Gezondheid, Maggie De Block, en de Franse Staatsecretaris belast met de hulp aan slachtoffers, Juliette Méadel.

Het doel van deze intentieverklaring is om te komen tot een internationale politiek op dit vlak, vooral wat de aanpak betreft en de toegang tot informatie. 6 Europese landen hebben dit akkoord vandaag ondertekend. Het gaat om België, Spanje, Frankrijk, Hongarije, Italië en Roemenië. De bedoeling van het akkoord is om een aantal diensten en voorzieningen te verzamelen die zich specifiek gaan richten op slachtofferhulp voor kinderen en jongeren.

Deze verklaring werkt op de volgende actiepunten:

-een betere opvang voor de slachtoffers

-betere informatie voor de slachtoffers

-soepelere vergoedingen

-een beter coördinatie van de diensten

Koen Geens, Minister van Justitie: “ Het is een grote stap vooruit dat 6 Europese landen de krachten bundelen om de opvang en begeleiding van slachtoffers van terreurdaden samen te organiseren. Ik zal er in mijn contacten met de andere Europese collega’s telkens opnieuw voor pleiten dat ook zij in dit initiatief stappen.”

Maggie De Block, Minister van Sociale Zaken en Gezondheid: “Tijdens de aanslagen in Brussel hebben de hulp en het medisch urgentieplan goed gewerkt. Alle medische en andere betrokken diensten in ons land hebben bewezen dat eendracht macht maakt. Wij moeten dit engagement ook op Europees niveau verder zetten en de ervaringen uitwisselen zodat we in de toekomst de best mogelijke aanpak kunnen garanderen aan terreurslachtoffers”.