​Geens verheugd over uitwerking nieuwbouwproject Asse

le vendredi 10 mars 2017 10:00 Persbericht

Geens verheugd over uitwerking nieuwbouwproject Asse

Minister van Justitie Koen Geens is verheugd dat de Minister van Binnenlandse Zaken gehoor heeft gegeven aan de noden van de gerechtelijke diensten in Asse. De Ministerraad keurde vandaag de behoeften goed die nodig zijn om het nieuwbouwproject uit te werken. “Om de werking van de gerechtelijke diensten te garanderen, is een goede infrastructuur namelijk essentieel”, aldus Minister Geens.

Door de splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde werd een apart parket voor Halle-Vilvoorde opgericht. De diensten van het parket worden deels gehuisvest op de site van de federale politie, deels in de gebouwen van het lokale OCMW. Deze situatie is tijdelijk en de opsplitsing van de dienst is niet efficiënt voor haar werking.

44 fietsenstallingen en extra ruimte voor het levend archief, waar de lopende dossiers worden bewaard, is voorzien. De nieuwbouw zal naast het parket ook het auditoraat, het vredegerecht en de diensten van de FOD Financiën huisvesten. Voor de uitwerking van de plannen zal nu een studiebureau worden aangesteld.

Quote Koen Geens: “Ik ben zeer blij dat het dossier door deze goedkeuring van de Ministerraad vooruit gaat en de plannen kunnen worden uitgewerkt. De gerechtelijke diensten in Asse verdienen een degelijke infrastructuur waarin het werk verder gezet kan worden.”