Geen kopzorgen meer door transparantie syndicus

le vendredi 24 mars 2017 09:54 Persbericht

Een aangename woonst is ergens waar er duidelijkheid is over de verdeling van de taken en kosten. Minister van Justitie Koen Geens en Minister van Middenstand Willy Borsus zorgen met een Koninklijk Besluit voor een transparant kader voor de syndicus.

In de praktijk weten bewoners (huurders en/of eigenaars) vaak niet wie hun syndicus is, of de persoon zich effectief syndicus mag noemen en van welke panden ze nog syndicus zijn. Het Koninklijk Besluit dat Geens en Borsus opstelde, schept hier duidelijkheid over.

Vanaf 1 april is elke vereniging van mede-eigenaars verplicht de gegevens van haar syndicus te laten inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Hierdoor kan elke belanghebbende kennis nemen van de gegevens van een syndicus waardoor informatie vlotter kan doorgespeeld worden. Een syndicus die het beroep onwettig uitoefent kan hierdoor ook sneller worden opgespoord. De verplichte registratie maakt het mogelijk statistische gegevens in te zamelen.

Samenwonen is geen evidentie, zeker niet wanneer je de anderen niet zelf hebt gekozen zoals in een appartementsgebouw. Het is belangrijk om voldoende afspraken te maken in ieders belang. Minister Geens stelde onlangs enkele aanbevelingen voor om de wet op het mede-eigendom aan te passen aan de noden van de praktijk. Het KB dat er nu samen met Minister Borsus komt, is een volgende stap voor meer duidelijkheid bij mede-eigendom en dus voor een aangenamere woonervaring.

Quote Koen Geens: “Als ik de mensen uit de praktijk spreek - zowel langs de kant van de syndici als de kant van de bewoners – hoor ik de nood aan een helder en transparant kader. Voor de syndici is het van belang erkend te worden in hun job en voor de bewoners is het vooral een gevoel van rust om te weten dat zij (en hun woonst) in goede handen zijn.”

Quote Willy Borsus: “De syndici spelen een cruciale rol in de werking van de mede-eigendommen. Het is dus van kapitaal belang dat hun mandaat eenvoudig teruggevonden kan worden en door alle partijen. Het doel van deze nieuwe transparantie is de mede-eigendommen beter te beschermen. Voortaan zal het mogelijk zijn om deze gegevens te raadplegen in de Kruispuntbank van Ondernemingen op de website van de FOD Economie.”

Meer info over de inschrijving vindt u op de website van de FOD Justitie: http://justitie.belgium.be/nl/nieuws/andere_berichten_60