Meldingsplicht voor alle kansspelaanbieders om witwassen tegen te gaan

le mercredi 19 avril 2017 11:54 Persbericht

In een wetsontwerp van Minister van Justitie Koen Geens staat dat alle kansspelaanbieders een meldingsplicht hebben. Momenteel geldt dit enkel voor casino’s. Kansspelaanbieders hebben een beter zicht op hun cliënteel en kunnen efficiënter verdachte transacties doorgeven. De antiwitwascel kan zo sneller ingrijpen bij fraudegevallen.

In de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme werd beslist om de Europese richtlijn om te zetten die werkt op de preventie van deze misdrijven door het invoeren van een strengere meldingsplicht. Enkele belangrijke punten:

de uitbreiding van het toepassingsgebied tot de dienstverrichters van de sector van de geld- en kansspelen, alsook tot personen die handelen in goederen wanner zij betalingen in contanten verrichten of ontvangen: cashdrempel van 3000 euro.

de opname van fiscale misdrijven in de definitie van onderliggende criminele activiteiten van witwassen van geld (voorbeelden: valsheid in geschrifte, identiteitsfraude …)

de verplichting voor vennootschappen om informatie over hun uiteindelijke begunstigden te verkrijgen en de bewaren en deze door te geven. Bovendien moet deze informatie bewaard worden in een centraal register (het UBO-register) in elk van de lidstaten van de Europese Unie.

de invoering van een bewaartermijn van 10 jaar van een aantal relevante gegevens over financiële stromen en de begunstigden.

de toepassing van doeltreffende, evenredige en afschrikkende administratieve sancties: als de financiële instelling dit niet doet zal er een zware sanctie volgen voor wie verdachte financiële stromen niet meldt.

Koen Geens: “Met dit wetsontwerp gaan we verder de strijd aan tegen fraudeurs die hun opbrengsten proberen te witwassen via gokspelen. Het is efficiënter om een algemene meldingsplicht in te voeren in plaats van de automatische meldingen die de negen casino’s in ons land moest doorgeven aan de antiwitwascel. Op die manier komen de verdachte transacties aan de oppervlakte en kan er sneller worden ingegrepen.”