Antwoord parlementaire vraag dubbele nationaliteit

le jeudi 20 avril 2017 20:07 Vragenuurtje plenaire

Mijnheer de voorzitter, mevrouw Van Cauter, zoals u weet, bepaalt iedere staat soeverein wie zijn nationaliteit verkrijgt en hoe deze wordt verloren. Dit principe leidt tot een aantal feitelijke beperkingen. België kan bijvoorbeeld niet bepalen dat een burger die Belg wordt automatisch zijn oorspronkelijke nationaliteit verliest, maar België kan wel bepalen dat een Belg die een buitenlandse nationaliteit verkrijgt, de Belgische nationaliteit verliest. Op de ruimte die een staat heeft om de nationaliteit te bepalen, bestaan ook een aantal verdragsrechtelijke en mensenrechtelijke beperkingen. Elke staat moet zijn internationale verplichtingen naleven. Staatloosheid is dus niet mogelijk. Een staat kan iemand zijn enige nationaliteit niet ontnemen.

Voorts moet ook het gelijkheidsbeginsel worden geëerbiedigd. Wij hebben er in 2006 uitdrukkelijk voor geopteerd om toe te laten dat een Belg meerdere nationaliteiten heeft, met name om de integratie van Belgen in het buitenland en van buitenlanders in België te vergemakkelijken. Als België als voorwaarde zou stellen dat enkel zij die hun oorspronkelijke nationaliteit verliezen Belg kunnen worden, dan zou een categorie van mensen die goed geïntegreerd zijn nooit Belg kunnen worden, precies omdat de staat van de andere nationaliteit niet zou toelaten dat men op vrijwillige wijze deze andere nationaliteit verliest.

Omgekeerd zouden Belgen in het buitenland de buitenlandse nationaliteit niet kunnen verkrijgen zonder de Belgische te verliezen. Vanuit die optiek is het volgens mij moeilijk om de afschaffing van de dubbele nationaliteit voor de Belgen in het buitenland door te voeren, precies omdat dit hun integratie in die andere landen zou beletten. Omgekeerd geldt hetzelfde voor mensen van buitenlandse origine voor hun integratie in België.

Ik denk niet dat het een evidentie is, ik zou zelfs zeggen dat het allerminst een evidentie is om de klok terug te draaien naar de toestand die bestond vóór 2006. Wij leven in een Europese context, waar heel wat landen de dubbele nationaliteit toelaten.

Lisez la réponse »