Geens sluit discussie over nationaliteit: "De klok niet terugdraaien"

le jeudi 20 avril 2017 21:36 VRT Nieuws

Als een volleerd professor legde Geens uit waarom volgens hem de dubbele nationaliteit niet kan worden afgeschaft: "Als België de voorwaarde zou stellen dat alleen diegene die de oorspronkelijke nationaliteit verliezen Belg kunnen worden, dan zouden zij die goed geïntegreerd zijn, nooit Belg kunnen worden, want het land van oorsprong zou niet toelaten dat men vrijwillig die nationaliteit verliest."

"Het lijkt me daarom moeilijk om de dubbele nationaliteit af te schaffen, omdat het de integratie van mensen met een andere origine in België belet en omgekeerd: de integratie van Belgen in het buitenland."

Geens voegt er nog aan toe dat de klok niet mag worden teruggedraaid. "We gaan niet terug naar de situatie van voor 2006. We leven in een Europese context, heel wat landen laten de dubbele nationaliteit toe."

Regardez le fragment »