Geens pakt valse munten aan

le vendredi 12 mai 2017 11:18 Persbericht

De ministerraad keurde vandaag vrijdag op voorstel van Minister van Justitie, Koen Geens, een voorontwerp van wet goed die de strafrechtelijke bescherming van de Euro en andere munten tegen valsmunterij omzet naar de Europese richtlijnen. Sinds de invoering van de Euro in 2002 beloopt de financiële schade als gevolg van valsmunterij minstens 500 miljoen Euro. Niet alleen het in omloop brengen en het vervaardigen van valse munten is strafbaar, ook het in bezit hebben van hologrammen, watermerken en andere muntbestanddelen kan tot vervolging leiden. De maximale gevangenisstraf bedraagt minstens vijf jaar.

In 2015 waren er 113 veroordelingen voor valsmunterij. Er werden 16.705 munten in het kader van valsmunterij tijdens het tweede semester van 2016 in beslag genomen. De meest vervalste munten zijn het biljet van 20 Euro (23%) en dat van 50 Euro (64,7%).

Valsmunterij berokkent niet alleen de consument en de bedrijven veel schade, het kan er ook voor zorgen dat het vertrouwen in de munt en in contante betalingen met de munt afneemt.

Quote Koen Geens: “Het is heel belangrijk dat we zorgen voor doeltreffende en efficiënte strafrechtelijke maatregelen om de Euro in ons land en in alle Europese lidstaten de gepaste bescherming bieden.”