De enige weg is Europa

le jeudi 08 juin 2017 17:34 Persbericht

De enige manier om terrorisme en zware misdaad op een efficiënte wijze te bestrijden is de weg van de samenwerking. Vandaag kwam de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel ook tot volgende aanbeveling: op Europees en internationaal niveau moet gepleit worden om toegang te kunnen krijgen tot geëncrypteerde communicatie-applicaties als Whatsapp.

Koen Geens: “Ik zal mij steeds blijven inzetten voor meer Europese samenwerking in de strijd tegen terreur en zware misdaad. Georganiseerde misdaad stopt niet aan de grens van een land. Bepaalde fenomenen zoals financiële misdrijven, terrorisme, wapenhandel vragen daarom een Europese aanpak.”

Vandaag heeft Minister Van Justitie, Koen Geens, in Luxemburg op de vergadering van de Europese Ministers van Justitie opnieuw zijn voorstel herhaald om meer toegang te krijgen tot de gegevens van de providers (whatsapp, ea) in het kader van strafonderzoek-dossiers. Daarnaast beslisten de lidstaten om over te gaan tot de oprichting van een Europees Openbaar Ministerie.

1. Europees wetgevend kader e-evidence

De Europese gerechtelijke overheden moeten volgens Minister Geens meer armslag krijgen bij de controle op providers. De voorbije maanden werden alle partners (providers, de Commissie, de Europese lidstaten en zelfs de VS) op de hoogte gebracht over een Europees wetgevend initiatief van de Minister. De Europese wetgeving zou moeten voorzien in duidelijke verplichtingen voor de providers inclusief sancties voor zij die niet willen meewerken.
Tijdens de raad van deze donderdag kreeg Minister Geens van de meeste lidstaten steun voor dit noodzakelijk Europees wetgevend initiatief. De Europese Commissie zal spoedig een wetgevend initiatief nemen. De Minister en veel van zijn collega’s hebben aangedrongen op een snelle opstart van precieze wetteksten.

2. Europees openbaar Ministerie

De Ministers van Justitie zijn overeengekomen om een Europees Openbaar Ministerie (EPPO) op te starten binnen een versterkte samenwerking. Het EPPO bestaat op het Europese centraal niveau uit een Europese procureur en een college procureurs waarbij elke lidstaat 1 vertegenwoordiger in dat college heeft. Het EPPO zal instaan voor het vervolgen van misdrijven die de financiële belangen van de EU schaden.

Deelnemende landen: België, Duitsland, Bulgarije, Spanje, Finland, Frankrijk, Griekenland, Letland, Luxemburg, Portugal, Roemenië Slovenië, Slovakije, Tsjechië, Estland, Italië, Oostenrijk, Kroatië, Cyprus, Litouwen, Italië en Oostenrijk. Bedoeling is dat er de andere lidstaten nog kunnen aansluiten voor de effectief opstart van een Europees parket.

Koen Geens: “Op vijf jaar tijd hebben de Belgische gerechten 2759 Europese aanhoudingsbevelen aan andere Europese landen gestuurd en zelf heeft België er 1622 gekregen. Vorige maand is er een wet in voege getreden om Europese onderzoeksbevelen uit te vaardigen. Dat betekent dat onderzoeken sneller kunnen verlopen en er minder administratieve rompslomp mee gepaard gaat. Elke stap die we nemen op een Raad lijkt een kleine stap maar betekent voor de mensen op het terrein een gigastap vooruit. ”