Justitie maakt stelselmatig meer budget vrij om drugs in het verkeer op te sporen

le mardi 13 juin 2017 12:48 Persbericht

De Federale politie maakte vandaag de statistieken van de verkeersinbreuken uit 2016 bekend. In totaal werden er 4.739.885 inbreuken vastgesteld wat een stijging betekent van 2,37 procent.

De politie blijft inzetten op verkeersveiligheid, ook in tijden waarbij we te maken hebben met terreur. Dit is broodnodig gezien er jaarlijks nog meer dan 700 dodelijke slachtoffers vallen op de Belgische wegen.
Daarbij is er één opvallende stijging op te merken. Het “sturen onder invloed van drugs” is met 16 procent gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Ondanks de vele preventiecampagnes blijven bestuurders onder invloed van alcohol of drugs rijden.

In 2015 werd er al 175.000 euro voorzien voor speekseltesten. Vorig jaar werd het budget voor de speekseltesten beduidend verhoogd. Initieel werd er in 2016 een budget van 180.000 euro voorzien maar uiteindelijk kocht de FOD Justitie voor 265.000 euro aan speekseltesten aan. Om te anticiperen op de stijgende trend van deze verkeersinbreuk werd voor 2017 een budget gevraagd van 432.000 euro om zo aan een geraamde behoefte van de politiezones van 36.000 stuks te voldoen. Dit budget is toegewezen en kan volledig gespendeerd worden aan speekseltesten.

Om drugs op te sporen worden speekseltesten gebruikt waarmee door de politie kan gecontroleerd worden op uiterlijke tekenen die een sterk vermoeden van druggebruik aangeven.

De FOD Justitie betaalt de speekseltesten uit het budget gerechtskosten.

Koen Geens: “De politie blijft inzetten op de verkeersveiligheid ook in tijden waar we met terreur te maken hebben. Een absolute prioriteit waar ik volledig achtersta omdat elke verkeersdode er één teveel is. Ik blijf me inzetten om een van de killers in het verkeer zoals het sturen onder invloed van drugs aan te pakken. Dit fenomeen is met 16 procent gestegen. In 2016 hebben we op de FOD Justitie 265.000 euro vrijgemaakt voor de speekseltesten die drugs in het verkeer opsporen. In 2017 trekken we dit nog eens op naar 432.000 euro.”