Aanstelling twee experten voor opmaak beleidsplan modernisering van het beroep van advocaat

le vendredi 16 juin 2017 17:36 Communiqués de presse

De minister van Justitie bereidt tegen het voorjaar 2018 een beleidsplan voor dat voorstellen zal bevatten tot modernisering van de juridische beroepen, waaronder het beroep van advocaat.

Om hem bij te staan bij de redactie van een beleidsplan met betrekking tot de advocatuur, kondigt de Minister op een conferentie in Bergen aan dat de advocaten mr. Patrick HENRY, voormalig voorzitter van Avocats.be, mr. Patrick HOFSTRÖSSLER, voormalig directeur van de Studiedienst van de Orde van Vlaamse Balies, aangesteld worden als expert. De balie van Mons houdt vandaag een conferentie waarin ze voorstellen doen voor de advocaat van de toekomst.

Beide experten werden verzocht om voorstellen uit te werken en deze op ruime schaal binnen de advocatuur af te toetsen. De hervormingsvoorstellen kunnen verschillende aspecten van het beroep van advocaat betreffen waaronder de beroepsopleiding en stage van de advocaat, de verdere modernisering van het tuchtrecht, aansprakelijkheid, nieuwe technologieën, dienstverlening van de advocaat en de modernisering van de beroepsorganisatie in het algemeen.

Elke advocaat kan ook uit eigen beweging zijn of haar suggesties, die bijdragen tot de modernisering van hun beroep, sturen naar het centrale emailadres: [email protected] (NL) of [email protected] (FR).

Quote minister Geens: “We hebben met de potpourriwetten de eerste stappen genomen om procedures te moderniseren aan de wereld van vandaag en morgen. Het is de hoogste tijd om ook na te denken over hoe de juridische beroepen zich efficiënt kunnen organiseren om ook mee te blijven gaan met de wereld van vandaag maar vooral van morgen. Pas nog lanceerden de balies het digitaal platform voor de advocaten. Ik ben dan ook benieuwd naar wat de advocaten zelf over hun beroepsgroep denken en deze twee experts zullen hiervoor alle draagwijdte krijgen om hun taak uit te oefenen.”

Curriculum Vitae Patrick Henry

 • Advocaat te Luik
 • Bestuurder l’Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique (OBFG)
 • Voormalig voorzitter Avocats.be (OBFG)
 • Voormalig stafhouder van de Orde van advocaten van de balie van Luik
 • Vennoot van het kantoor Elegis (Luik)
 • Wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit van Luik (Faculteit Rechtsgeleerdheid)
 • Hoofdredacteur van Revue juridique “Jurisprudence de liège, Mons et Bruxelles (J.L.M.B.)

Curriculum Vitae Patrick Hofströssler

 • Advocaat te Brussel
 • Voormalig bestuurder van de Orde van Vlaamse Balies
 • Voormalig directeur Studiedienst van de Orde van Vlaamse Balies
 • Voormalig Lid van de raad van de Orde van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie van Brussel
 • Vennoot van het kantoor Eubelius
 • Plaatsvervangend raadsheer bij het hof van beroep van Antwerpen
 • Fellow aan de VUB (Faculteit Rechtsgeleerdheid)
 • Gewezen redactie-secretaris Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht