Gerechtsdeurwaarders kunnen voortaan op elektronische wijze betekenen

le vendredi 23 juin 2017 16:08 Persbericht

Vandaag, 23 juni 2017, stelt justitieminister Koen Geens samen met de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (NKGB) en het kenniscentrum SAM-TES het digitale betekeningsplatform voor, waardoor gerechtsdeurwaarders voortaan elektronisch kunnen betekenen. De voorstelling vond plaats in het Antwerps Justitiepaleis. Een niet toevallige locatie, gezien de invoering van de e-betekening voor de parketten en de griffies een aanzienlijk werklastvermindering betekent. “De e-betekening is een enorme vooruitgang die tijd, middelen en papier bespaart, zo kunnen we onze energie aan andere zaken besteden,” klinkt het unisono bij de minister, de gerechtsdeurwaarders, de parketten en de griffies.

Wettelijke basis

Na de eerste twee Potpourri-wetten werd met de derde Potpourri-wet van 4 mei 2016 de deur geopend voor de elektronische betekening. De wetswijziging (artikelen 8 tot 17 Potpourri III) maakt het voor gerechtsdeurwaarders mogelijk om, naast de traditionele wijzen van betekening, te kiezen voor elektronische betekening. Daarbij gebeurt de betekening ofwel aan het gerechtelijk elektronisch adres ofwel aan het adres van elektronische woonstkeuze. Dit zijn twee nieuwe begrippen in het gerechtelijk wetboek.

Gisteren, donderdag 22 juni 2017, werd het KB gepubliceerd dat uitvoering geeft aan het betekeningsplatform waardoor gerechtsdeurwaarders voortaan elektronisch kunnen betekenen.

Het betekeningsplatform

De gerechtsdeurwaarder kan de wijze van betekening zelf kiezen. Evenwel is het zo dat het parket in strafzaken kan opleggen dat de betekening persoonlijk gebeurt. Uiteraard is het ook zo dat de keuze van de gerechtsdeurwaarder bepaald zal worden door de aard van het dossier. Zo betreft burgerlijke zaken vaak gevoelige materie, waardoor het aangeraden om persoonlijk de betekening te bezorgen en de nodige toelichting te geven. In strafzaken ligt de finaliteit anders: hier moet de gerechtsdeurwaarder ervoor zorgen dat iemand op de meest efficiënte manier kennis krijgt van een uitspraak van de rechtbank of van het feit dat hij voor de rechtbank moet verschijnen.

Om de betekening op elektronische wijze mogelijk te maken, werd een digitaal betekeningsplatform ontwikkeld. Via www.sam-tes.be/e-betekening kan u zien hoe een betekening op elektronische wijze verloopt. U vindt er eveneens een informatiefiche.

Ook de parketten hebben rechtstreeks toegang tot het platform. Zeker voor ondernemingen die vaak betekenen, zoals banken en verzekeringsmaatschappijen, zal de betekening op elektronische wijze zorgen voor een aanzienlijke vermindering van de papierberg. Deze nieuwe manier van werken zal eerst uitgetest worden aan de hand van twee proefprojecten in Luik en Antwerpen. Op basis van deze ervaring en opgedane kennis zal dan een nationale uitrol volgen. “We gaan steeds verder met de digitalisering op justitie. Er worden stappen gezet die nooit zouden gerealiseerd worden zonder de hulp van de partners op het terrein. Met deze samenwerking zorgen we voor een efficiëntere justitie. Het beeld van de gerechtsdeurwaarder aan de deur is gekend, maar het beroep moet mee evolueren met haar tijd. Het is niet bij alle dossiers nodig om effectief ter plaatse te gaan, zeker niet wanneer dit geen meerwaarde kan bieden en enkel voor een grotere administratieve last zorgt.", stelt minister Geens.

Centraal register van gedematerialiseerde authentieke akten van gerechtsdeurwaarders (CREA)

Met het oog op een efficiënte archivering van de aktes werd ook een centraal register gecreëerd waar alle betekeningsopdrachten worden gecentraliseerd: het “Centraal register van gedematerialiseerde authentieke akten van gerechtsdeurwaarders”. De NKGB staat in voor de ontwikkeling van het centraal register en controleert ook de werking en het gebruik ervan. Elke akte, ongeacht of dit op papier of digitaal is, moet binnen de drie kalenderdagen door de gerechtsdeurwaarder in het CREA geregistreerd worden. Parketsecretariaten, magistraten en griffies zullen de dossiers die onder hun bevoegdheid vallen te allen tijde elektronisch kunnen raadplegen. Ook gerechtsdeurwaarders kunnen in het register de betekeningen die zij hebben uitgevoerd consulteren. In de gegevensbank zal ook een lijst van e-mailadressen van elektronische woonstkeuze bewaard worden, dit zijn de adressen van wie in het verleden al toestemming gaf tot betekening op elektronische wijze. Enkel gerechtsdeurwaarders kunnen deze lijst raadplegen.

Meer informatie:

  • Kabinet Minister Geens: Sieghild Lacoere – 0475/50.55.50 – [email protected]
  • Maatschappelijk juridische kenniscentrum SAM-TES: Sylvie Vanmaele – 0477/54.94.55 - [email protected]