Woonstbetreding voor de aanhouding van personen in illegaal verblijf wordt wettelijk geregeld

le vendredi 30 juin 2017 10:37 Communiqués de presse

BRUSSEL 30/06/2017 - De ministerraad keurde vandaag (vrijdag 30/06/2017) op voorstel van Minister Jan Jambon, Minister Koen Geens en Staatssectretaris Theo Francken een voorontwerp van wet goed over de woonstbetreding in het kader van de uitvoering van de verwijderingsmaatregelen. Er wordt een sluitend wettelijk kader gecreëerd waarbinnen de onderzoeksrechter aan de Dienst Vreemdelingenzaken, in samenwerking met de politie, de machtiging verleent om een private woning te betreden, om zo de persoon in illegaal verblijf die daar woonachtig is over te brengen naar een gesloten centrum.

Er zijn voorwaarden gebonden aan het betreden van een woning. De woning van mensen zonder papieren kan enkel betreden worden mits machtiging van de onderzoeksrechter. Dit is de laatste stap in de verwijderingsprocedure. Eerst wordt ingezet op vrijwillige en begeleide terugkeer. De woonstbetreding is mogelijk na het verstrijken van de termijn die toegekend werd om de terugkeer voor te bereiden, én als de vreemdeling effectief niet meewerkt aan de verwijderingsprocedure. De woonstbetreding in de verblijfplaats van de vreemdeling wordt als noodzakelijk beschouwd om tot verwijdering van het grondgebied over te gaan.

Indien personen in illegaal verblijf niet vrijwillig wensen terug te keren, is de Dienst Vreemdelingenzaken belast met het overbrengen van die personen naar een gesloten centrum met het oog op het organiseren van een gedwongen terugkeer. Problematisch hierbij was dat dit enkel kon indien zo'n persoon op een openbare plaats aangetroffen werd. Personen thuis ophalen kon, maar slechts met instemming van de betrokkene.

Als de vreemdeling geen identiteitskaart of paspoort voorlegt, kan de politie in de verblijfplaats van de vreemdeling zoeken naar elk document waardoor de identiteit van de vreemdeling kan worden vastgesteld of geverifieerd. Het gaat hier om woonstbetreding in functie van de uitvoering van een administratieve beslissing tot verwijdering van het grondgebied na weigering om vrijwillig het grondgebied te verlaten. Dit gaat niet over een strafrechtelijke huiszoeking op zoek naar strafrechtelijk bewijs.

Minister Jambon: “Voor de rechtszekerheid is deze nieuwe wet zeer belangrijk. Politiediensten zullen vanaf nu in een heldere context kunnen werken. Waar mensen in illegaal verblijf tot vandaag eenvoudig konden weigeren om de deur te openen als de politie aan de deur stond, zal dat voortaan niet meer mogelijk zijn.”

Minister Geens: “Wie geen papieren heeft en niet meewerkt aan een vrijwillige terugkeer kan niet illegaal in ons land verblijven. Een machtiging van de onderzoeksrechter is nodig om een woning te kunnen betreden. Die regels maken we nu duidelijk. Zo vermijden we in de toekomst procedurefouten bij het betreden van de woning waar mensen zonder papieren verblijven.”

Staassecretaris Francken: “Dit is een heel belangrijke stap vooruit om de terugkeer te verzekeren van vreemdelingen in illegaal verblijf die weigeren mee te werken. Waar ze tot vandaag simpel konden weigeren om de deur te openen als de politie aan de deur stond, zal dat voortaan niet meer mogelijk zijn. Onze diensten krijgen nu een sluitend wettelijk kader om, via een machtiging van de onderzoeksrechter, de woning desnoods met dwang te betreden en de persoon over te brengen naar een gesloten centrum. Dat zal ons terugkeerbeleid fors vereenvoudigen.”