Betere inning verkeersboetes voor meer verkeersveiligheid

le lundi 03 juillet 2017 11:30 Communiqués de presse

Minister van Justitie, Koen Geens, Minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon, en Minister van Mobiliteit, François Bellot, stelden vandaag in Brussel het ‘Crossborder’-project voor.

Dit project, waar justitie 5,6 miljoen euro in investeert, zal zorgen voor een vlottere inning van verkeersboeten. Dit project kan enkel slagen door een optimale samenwerking tussen de FOD justitie, de Federale Politie en de FOD mobiliteit. Een voorbeeld van een samen sterk beleid.

Omdat de voorstellen tot onmiddellijke inning, de voorstellen tot minnelijke schikking, de bevelen tot betalen en alle overige documenten via een geautomatiseerde verzending zullen gebeuren, zal dit voor de parketten resulteren in een verminderde werklast. Dankzij dit project zullen de politie, de parketten en de politierechtbanken zich kunnen focussen op hun kerntaken, met name de vaststelling en de vervolging.

Een aangepast proces-verbaal zal vanaf 1 juli 2017 naar de buitenlandse verkeersovertreders gestuurd worden. Het betreft hier in eerste instantie overtreders uit Frankrijk, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Liechtenstein en Monaco die een kopie zullen krijgen van het pv vertaald in hun landstaal. Daarvoor is een samenwerking met de nationale DIV instanties belangrijk.

De Belgische en de buitenlandse overtreders zullen voor al hun vragen met betrekking tot de opgelopen verkeersboetes doorverwezen worden naar de website en naar het gecentraliseerde en gespecialiseerde callcenter.De website zal kunnen geraadpleegd worden in 4 talen: www.verkeersboeten.be, www.amendestoutieres.be, www.trafficfines.be (Engels) en www.verkehrsstrafen.beHet callcenter kan alle weekdagen tijdens de kantooruren telefonisch gecontacteerd worden op: + 32 2 278 55 60. Al deze communicatietools zullen beheerd worden door Bpost.

Vanaf 3 juli 2017 zullen de betrokken burgers hun verkeersboete online kunnen betalen aan de hand van hun pv-nummer en de datum van de overtreding.

Het bedrag van de voorstellen tot minnelijke schikking wordt verhoogd met 33%.

https://justitie.belgium.be/nl/nieuws/verkeersboete

Quote Minister Geens: “We slaan twee vliegen in één klap: door dit project komen 270 politiemensen vrij die zich kunnen concentreren om méér inbreuken vast te stellen. Ook voor het Openbaar Ministerie bevat het project een grote stap vooruit: doordat zij een volledig zicht krijgen op het overtredings- en betalingsprofiel van een verkeersovertreder kunnen zij hun vervolgingsbeleid beter afstemmen en recidivisten sneller detecteren en passend straffen. Dit moet bijdragen tot een grotere verkeersveiligheid. Maar vooral is dit een voorbeeld van een performante overheid die over verschillende diensten aan een omvangrijk project samenwerkt.”

Quote Minister Jambon: "Dit project gaat onze politiemensen enorm ontlasten van administratieve rompslomp. Daardoor kunnen we opnieuw voor meer blauw zorgen op de plekken waar we dat nodig hebben. Bovendien bewijzen we dat we als overheid in staat zijn om te investeren in slimme innovaties die ons op termijn een flinke besparing opleveren."

Quote Minister Bellot: “Dankzij het project Crossborder ontlopen ook buitenlanders die zware overtredingen begaan op onze wegen niet langer hun straf. Op die manier verhogen we de verkeersveiligheid voor iedereen. Ons doel blijft de halvering van het aantal verkeersdoden in 2020 in vergelijking met 2010 en het Crossborder is één van de vele projecten voor meer verkeersveiligheid.”