Uitbreiding internationale rol Child Focus in de strijd tegen beelden van seksueel kindermisbruik

le jeudi 06 juillet 2017 11:23 Persbericht

Minister van Justitie, Koen Geens, Child Focus, het gerecht en de politie ondertekenden vandaag een samenwerkingsprotocol. In het belang van alle vermiste kinderen en de bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen is een harmonieuze samenwerking onontbeerlijk tussen Child Focus en de gerechtelijke en politie-instanties die zich bezig houden met de opsporing van deze kinderen.

Child Focus zal als onafhankelijke stichting verplicht meldingen doorgeven aan de politie of aan het internationale netwerk ‘INHOPE nadat ze een eerste analyse deed van op het internet aangetroffen beelden van kindermisbruik. Tot vandaag mag de organisatie die analyse niet doen maar enkel meldingen doen. Gezien hun expertise kunnen ze politie en parket helpen bij het doormelden van mogelijke inbreuken.

De gerechtelijke instanties en de politiediensten blijven instaan voor de nodige onderzoeken en nemen hierin ook de leiding. Omdat het merendeel van de meldingen op buitenlandse servers staan, moet de melding van websites met beelden van kindermisbruik doorgestuurd worden naar het “INHOPE”-netwerk. Onderstaande cijfers tonen aan dat Childfocus zijn internationale rol moet kunnen opnemen.

In 2015: 1135 meldingen, 246 kinderpornografisch, 0 sites in België gehost

In 2016: 657 meldingen, 145 kinderpornografisch, 0 sites in België gehost

In 2017 (tot 12 mei): 166 meldingen, 22 kinderpornografisch 0 in België gehost

Child Focus is lid van “INHOPE”, een internationaal netwerk van 51 “hotlines” in 45 landen, dat optreedt tegen online kinderporno. De Belgische politie en Justitie worden hierover geïnformeerd. Bij een melding op een binnenlandse server maakt Child Focus een analyse en bezorgt deze aan de politie met een aanduiding van de ernst van de melding. De beslissing om de websites offline te halen blijft in handen van het Openbaar Ministerie.

Child Focus heeft zeer veel inspanningen geleverd om haar ICT-infrastructuur voldoende te beveiligen en heeft haar personeel speciaal opgeleid voor deze opdracht. Dit protocol legt de afspraken vast hoe de informatie en de meldingen moeten worden meegedeeld en binnen welke termijnen er moet worden opgetreden.

Dit protocol is het resultaat van de zoektocht naar samenwerkingsmodellen waarbij burgers actief kunnen meehelpen aan een veiligere omgeving voor de meest kwetsbare en weerloze personen in onze samenleving.

Ondertekenaars van het samenwerkingsprotocol zijn Minister Koen Geens, Procureur-Generaal Christian De Valkeneer, Commissaris-Generaal Catherine De Bolle, Directeur-Generaal Federale Gerechtelijke Politie Claude Fontaine, Korpschef Brussel Michel Goovaerts namens de lokale politie en Algemeen Directeur Child Focus Heidi De Pauw.

Quote Koen Geens: “Kindermisbruik en beelden daarvan kunnen in onze samenleving niet worden getolereerd. Ik reken op Child Focus om waakzaam te blijven en laakbare praktijken snel te melden zodat politie en Justitie hun werk kunnen doen en deze sites offline halen.”

Quote Heidi De Pauw, Child Focus: “Het offline halen van die websites is vooral belangrijk voor de slachtoffers, die niet alleen voor de rest van hun leven met de sporen van het misbruik moeten leven, maar bovendien ook nog eens weten dat beelden van die vreselijke ervaring op het internet blijven circuleren.”