Bevriezing van tegoeden van 214 personen in de strijd tegen terreur

le vendredi 07 juillet 2017 13:32 Persbericht

Minister van Justitie, Koen Geens, en Minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, delen mee dat de Ministerraad heeft beslist om 158 foreign terrorist fighters die momenteel in Syrië of Irak verblijven, toe te voegen aan de lijst ter bevriezing van de tegoeden en financiële middelen, in het kader van de strijd tegen de financiering van het terrorisme. Met de toevoeging van deze 158 namen wordt de bevriezing van de tegoeden toegepast op in totaal 211 foreign terrorist fighters die zich actueel in de jihadistische conflictzone bevinden en 3 andere personen.

Door deze maatregel kunnen de Syriëstrijders ter plaatse of tijdens hun eventuele terugkeer niet meer beschikken over eigen of door derden ter beschikking gestelde tegoeden of financiële middelen (contanten, saldo’s op rekeningen, kredieten, geldtransferts,…).

De Minister van Justitie start de procedure tot het nemen van de beslissingen om de tegoeden en economische middelen van de betrokken personen te bevriezen. De beslissing wordt genomen door de Regering en de Minister van Financiën staat in voor de uitvoering van de maatregelen.

De maatregel werd ingevoerd met het koninklijk besluit van 28 september 2006 en voor het eerst toegepast tijdens deze legislatuur. Deze beslissing betreft de zevende aanpassing van de lijst.

Quote Koen Geens: “Door de geldstromen van de Syriëstrijders droog te leggen, kunnen ze hun middelen niet gebruiken voor terroristische handelingen in Syrië of in Europa. Daarenboven wordt een eventuele clandestiene terugkeer aanzienlijk bemoeilijkt.”

Quote Johan Van Overtveldt: “Het spreekt voor zich dat de strijd tegen terrorisme ook op financieel vlak gevoerd moet worden. Het is belangrijk dat we de financiële middelen en geldstromen van Syriëstrijders zo goed mogelijk in kaart brengen en droog leggen.”