Betere omkadering vastgoedmakelaars

le mardi 18 juillet 2017 09:18 Persbericht

Een eigendom kopen is niet iets waar de meeste mensen licht over gaan. Het is dan ook belangrijk om een transparante regelgeving te hebben rond de verkoop van eigendommen, net als voor de uitbating van het mede-eigendom. Vrijdag keurde de Ministerraad een aantal vernieuwingen goed voor een betere organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar.

Minister van Justitie Koen Geens en Minister van Middenstand Willy Borsus zorgden met een Koninklijk Besluit al voor een transparant kader voor de syndicus. Sinds 1 april is elke vereniging van mede-eigenaars verplicht de gegevens van haar syndicus te laten inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Hierdoor kan elke belanghebbende kennis nemen van de gegevens van een syndicus waardoor informatie vlotter kan doorgespeeld worden. Een syndicus die het beroep onwettig uitoefent kan hierdoor sneller worden opgespoord.

Maar ook voor vastgoedmakelaars is een duidelijk kader belangrijk, zowel voor de uitoefenaars van het beroep, als voor hun klanten. Vrijdag besliste de Ministerraad de mogelijkheid tot een spoedprocedure om aan een rechter bewarende maatregelen te vragen ten aanzien van oneerlijke vastgoedmakelaars, om te voorkomen dat deze nog meer slachtoffers maken. Deze maatregelen zullen bovendien gepubliceerd worden op de website van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, waar iedereen vrij toegang toe heeft. Vastgoedmakelaars worden ook verplicht om gebruik te maken van afgescheiden rekeningen. Dankzij die afscheiding tussen het privévermogen en het professionele vermogen zullen de geldsommen, door klanten aan hen toevertrouwd, beter beschermd worden. De gelden van klanten mogen niet gebruikt worden voor andere persoonlijke doeleinden en zijn op deze manier beschermd bij een eventueel faillissement van de vastgoedmakelaar.

Volgens de website van het BIV zijn er 9.887 erkende vastgoedmakelaars in België.

Koen Geens: “Mensen die een eigendom willen kopen, moeten beschermd worden tegen malafide personen. Wanneer ze hun vertrouwen geven aan een vastgoedmakelaar moeten de kopers ook de garantie hebben dat hun vertrouwen niet misbruikt wordt. Daarnaast is het voor vastgoedmakelaars belangrijk dat zij hun werk kunnen blijven uitvoeren. Mensen met slechte bedoelingen moeten dus gesignaleerd worden opdat er een correcte sanctie kan volgen. ”

Willy Borsus : “De vastgoedsector is cruciaal, zowel voor wat de economische ontwikkeling als voor wat de tewerkstelling betreft. Het is van kapitaal belang dat het beroep van vastgoedmakelaar zich verder professionaliseert. Vandaar de cruciale rol die het BIV speelt in deze aanpak. Ik voeg er nog aan toe dat, zoals in elk beroep, het bedrog van een kleine minderheid van oneerlijke vastgoedmakelaars het imago van het beroep besmeurt en de eerlijke concurrentie verstoort. Daarop baseer ik de maatregelen die ik vandaag neem voor een verdere professionalisering.