Inlichtingendiensten krijgen toegang tot politiecamera’s

le jeudi 20 juillet 2017 17:06 Persbericht

De ministerraad keurde vandaag een vernieuwde camerawetgeving goed. Het wetsontwerp dat Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Jan Jambon indiende en Minister van Justitie Geens mee ondertekende, verduidelijkt het cameragebruik door de politie. Het wetsontwerp versterkt de slagkracht van de gerechtelijke politie en de inlichtingendiensten en biedt een duidelijk juridisch kader met aandacht voor de nodige controle en bescherming op het privéleven.

In het ontwerp staat de verdere uitrol van de ANPR-camera’s, die ingezet worden voor nummerplaatherkenning, en de bewaring van deze gegevens in een nationale centrale databank. De gegevens worden voor 1 jaar bijgehouden. Momenteel is de bewaartermijn een maand. Het is voor politie- en inlichtingendiensten belangrijk om gebruik te kunnen maken van de gegevens van de camera’s in het kader van een onderzoek. Zo zullen er op een “watchlist” nummerplaten staan van personen die gezocht worden of moeten worden opgevolgd en kunnen de diensten daardoor inbreuken of verdachte gedragingen makkelijker opsporen (bv. personen geseind voor arrestatie of rijverbod), maar evengoed kan het een tool zijn bij onrustwekkende verdwijningen. De nummerplaten die op een watchlist staan kunnen namelijk een “pop-up” geven bij politie- of inlichtingendiensten wanneer deze worden opgepikt door ANPR-camera’s.

Politie en inlichtingendiensten kunnen ook gegevens opvragen van eerdere verplaatsingen van een bepaald persoon wanneer dit nodig blijkt voor het onderzoek. Zo kan men bijvoorbeeld de camera’s bekijken in de omgeving van een homejacking en bekijken of er hier wagens passeerden van bestuurders die eerder in aanraking kwamen met bijvoorbeeld diefstal of geweld. Voor terrorismedossiers is het vaak ook nuttig om de verplaatsing van een netwerk te analyseren gedurende een specifieke periode.

Koen Geens: “Onze diensten moeten over de nodige informatie beschikken in hun onderzoek. Het is dan ook noodzakelijk om inlichtingendiensten en politie toegang te verlenen tot bepaalde technologische toepassingen om zo sneller de nodige acties te ondernemen. De maatregelen in de vernieuwde camerawetgeving bieden de garantie dat het privéleven beschermd blijft.”