Reactie Minister Geens ivm Veiligheidskorps

le dimanche 23 juillet 2017 20:49 Persbericht

Minister van Justitie Geens neemt kennis van de verklaringen in de pers van de Antwerpse burgemeester over het transport van gevangenen in Antwerpen, tussen de gevangenissen en het gerechtsgebouw, en binnen het gerechtsgebouw.

Deze aangelegenheid valt onder de verantwoordelijkheid van de politie (art. 23, §4 Wet Politieambt). Sedert 2003 ondersteunt een Veiligheidskorps van agenten van justitie de politie in de uitvoering van deze taken. Dit korps is onbewapend, en de vraag of een transport voldoende is beveiligd, moet worden beoordeeld door de politie.

De totale nood aan transportcapaciteit in het Rijk werd onlangs door de federale politie geraamd op 850. Het Veiligheidskorps telt op dit ogenblik slechts 420 mensen, en zal in september 440 personen tellen. Er zijn dus rechtsgebieden waar de lokale politie bijna alleen de transporten moet verzekeren. Om die reden heeft de federale regering vrijdag een beslissing goedgekeurd waarbij een Directie Algemene Beveiliging binnen de Federale Politie in het leven zal worden geroepen die uit 1700 mensen zal bestaan, en onder andere met dit soort transporten zal worden belast.

In Antwerpen verliep de samenwerking tussen de lokale politie en het Veiligheidskorps traditioneel zeer goed. Slechts de laatste maanden kwam er tijdelijk een kink in de kabel door absenteïsme dat onder andere werd veroorzaakt door tuchtonderzoeken, en door een hogere inzet van de lokale politie voor doeleinden van terreurbestrijding, ook nationaal. In juni werden nog twee mensen toegevoegd aan het Antwerps Veiligheidskorps.

Minister Geens drukt er op dat de ontsnapping van vorige donderdag zijns inziens geen uitstaans had met de personeelsbezetting die dag. Er waren 11 leden van het Veiligheidskorps aanwezig, wat in de vakantieperiode normaal is.

Tot slot wijst Minister Geens op de nood aan goede samenwerking en verstandhouding tussen de federale en lokale overheden. Hij wil graag opnieuw in overleg met de Antwerpse burgemeester en de Minister van Binnenlandse Zaken de verzekering van de justitiële veiligheid in de nabije toekomst bespreken.