Reactie Geens op vrijlating om medische redenen

le mercredi 26 juillet 2017 15:58 Persbericht

Minister van Justitie Geens deelt mee dat een vrijlating om medische redenen door de strafuitvoeringsrechter een voorlopige maatregel is, tenzij de veroordeelde terminaal ziek is. Wanneer de medische situatie van de betrokkene opnieuw verenigbaar is met een opsluiting in de gevangenis, kan de voorlopige maatregel worden herroepen.

Sedert de wet Potpourri II van 9 februari 2016 luidt art. 76, 3° van de Wet Externe Rechtspositie als volgt:

“Art. 76. § 1. Onverminderd artikel 79 kan de strafuitvoeringsrechter beslissen de voorlopige invrijheidstelling om medische redenen te herroepen:

(…)

wanneer de medische redenen waarom een voorlopige invrijheidstelling werd toegestaan, niet meer aanwezig zijn. De strafuitvoeringsrechter kan hiertoe ambtshalve of op vordering van het openbaar ministerie op elk ogenblik van de voorlopige invrijheidstelling om medische redenen aan een wetsgeneesheer de opdracht geven een medische expertise uit te voeren.”

Het is door die Potpourri II-wet dat ook het Openbaar Ministerie nu een wetsdokter kan aanstellen (vroeger kon enkel de rechter dit ambtshalve). Daarmee werd de controle en het toezicht door het OM, zoals bij alle andere beslissingen in de strafuitvoeringswet, versterkt.

Het OM kan dus de zaak opnieuw laten behandelen met het oog op de herroeping, als de detentie opnieuw verenigbaar is met de ziekte of het letsel.

De om redenen van ziekte vrijgelaten veroordeelde die genezen is kan dus opnieuw opgesloten worden, ook indien hij zijn voorwaarden tijdens zijn ziekte nageleefd heeft.