4,7 miljoen voor Staatsveiligheid en opleidingen gevangenispersoneel

le vendredi 15 septembre 2017 09:45 Persbericht

De minister van Justitie blijft voldoende middelen vrijmaken in de strijd tegen het terrorisme. Er werd beslist om 4,7 miljoen euro vrij te maken voor de Veiligheid van de Staat en opleidingen voor het personeel van de gevangenissen.

Bij de Veiligheid van de Staat worden nog 25 extra personeelsleden aangeworven, naast de reeds 61 aangeworven personen dit jaar. De middelen zullen ook besteed worden aan buitenlandse zendingen van de VSSE om informatie in partnerlanden te bekomen en broodnodige ICT-investeringen.

Daarnaast is het ook belangrijk om voldoende opleiding te voorzien voor personeel. Voor alle personeel binnen de gevangenissen is een opleiding 'kennis van de islam' voorzien. Personeel van de Veiligheid van de Staat wordt getraind in werking op het terrein, alsook over het inzetten van informanten.

De Minister is standvastig in de strijd tegen het terrorisme met het oog op de slachtoffers en dat samen met alle diensten. Vandaag werd een Koninklijk Besluit goedgekeurd dat de terreurdaden in Brussel Centraal, Stockholm en Barcelona zo erkent om de slachtoffers van deze daden te vergoeden via het Slachtofferfonds.