Iedereen digitaal en geletterd

le lundi 18 septembre 2017 20:09 Persbericht

Minister van Justitie Koen Geens bezocht samen met de Centra voor basiseducatie (CBE) de armoedeorganisatie (w)arm-kracht in Vilvoorde. Naar aanleiding van de week van de geletterdheid bracht de minister een ‘taartbezoek’ om mensen in (kans)armoede een hart onder de riem te steken en aan te moedigen te werken aan geletterdheid.

De 13 Centra voor Basiseducatie in Vlaanderen en Brussel helpen volwassenen die willen werken aan geletterdheid. Ze leren er lezen, schrijven en rekenen. Maar ook met de computer werken. Digitale vaardigheden zijn onontbeerlijk en zorgen voor dat extra duwtje in de goede richting. Digitale geletterdheid creëert extra kansen en kan voor een springplank zijn voor een nieuwe uitdaging. 

Koen Geens, Minister van Justitie (CD&V): “Veel mensen komen met een rugzak vol tegenslagen uit hun schoolse of professionele carrière. Het zijn die mensen die sneller in armoede terechtkomen. Belangrijk is dat iedereen dezelfde kansen krijgt om hun leven opnieuw op te bouwen. Ik ondersteun dan ook het werk van de Centra voor Basiseducatie die kansen creëren aan volwassenen die willen werken aan geletterdheid. Goed lezen en schrijven, rekenen en met de computer werken, helpt mensen opnieuw sterker in hun schoenen te staan en biedt betere vooruitzichten.”

Greet Vanbeneden, stafmedewerker en lid van het directieteam:Dagelijks ervaren we als medewerkers van centrum basiseducatie wat samen leren voor onze cursisten kan betekenen. We luisteren naar de vragen en de leernoden van de cursisten en organiseren cursussen die hierop een antwoord bieden. Samen leren over zaken uit het dagelijkse leven en vaardigheden oefenen die nodig zijn om zelfstandiger te kunnen handelen in de samenleving, versterkt het zelfvertrouwen en het gevoel dat je meetelt.” “We willen vooral de mensen bereiken die heel wat leerkansen hebben gemist of de stap naar bijleren moeilijk zetten. Daarom besteden we veel aandacht aan een veilig leerklimaat; dat betekent ervaringsgericht werken, leren in kleine groepen, op eigen tempo,  geen examens, leerplezier... We ervaren ook zelf veel voldoening en plezier bij onze opdracht; we zien mensen openbloeien en sterker staan in het leven en dat is fantastisch om mee te mogen beleven!”