Minister Geens strijdt op internationaal niveau tegen corruptie

le lundi 06 novembre 2017 17:42 Persbericht

Minister Geens strijdt op internationaal niveau tegen corruptie

Minister van Justitie Koen Geens pleit vandaag tijdens de anti-corruptieconferentie van de Verenigde Naties in Wenen voor meer internationale samenwerking in de strijd tegen corruptie. Vooral corruptie ten nadele van derdewereldlanden verdient volgens minister Geens extra aandacht.

Die derdewereldlanden hebben zwaar te lijden onder de zogeheten transnationale corruptie, waarbij personen die een openbaar ambt in een ander land uitoefenen, worden omgekocht. Daarom is het belangrijk dat gelden afkomstig van corruptie worden teruggegeven aan het land van herkomst. Dat is een belangrijke kwestie voor veel ontwikkelingslanden, waar corruptie op hoog niveau de nationale rijkdom heeft geplunderd. En het zijn ook net die landen die de middelen hard nodig hebben voor wederopbouw en het herstel van samenlevingen onder nieuwe regeringen.

Corruptie gaat overigens verder dan alleen steekpenningen. Het gaat ook om schade die dergelijke steekpenningen onrechtstreeks veroorzaken aan het milieu, de volksgezondheid en/of de economie. De Wereldbank spreekt in een recente publicatie over economische schade die oploopt tot enkele miljarden dollars. Meer info en concrete voorbeelden vindt u op de website van de Wereldbank (www.worldbank.org/en/topic/governance/brief/anti-corruption)

In het kader van deze conventie werd daarom het STAR-programma opgericht (Stolen Assets Recovery Assistance). STAR helpt landen bij het opzetten van de juridische instrumenten en instellingen die nodig zijn om de opbrengsten van corruptie terug te vorderen. STAR helpt landen deze hulpmiddelen en vaardigheden aan te reiken door contacten tussen jurisdicties te vergemakkelijken. In de praktijk wordt dit programma ingezet ten aanzien van bijvoorbeeld de ex-dictators die tijdens de Arabische Lente zijn verdreven (meestal samen met de Schatkist van hun land).

Het Belgische COIV (Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en Verbeurdverklaring) heeft dit jaar nog in Ethiopië een workshop gegeven, gericht op de ondersteuning van landen in het recupereren van verduisterde activa.  Met een nieuw wetsontwerp dat morgen besproken wordt in het parlement wordt het COIV bovendien grondig hervormd. Op die manier kan Justitie efficiënter omgaan met in beslag genomen goederen en gelden.

De minister snijdt ook verschillende andere thema’s aan zoals de bescherming van klokkenluiders in de volledige financiële sector, en de begeleiding van Belgische bedrijven in het buitenland in de strijd tegen corruptie. Want het is enkel met een internationale benadering dat de strijd tegen transnationale corruptie op een doortastende manier kan worden gevoerd.

Minister Geens heeft daarnaast een onderhoud met Yuri Fedetov, vice-secretaris-generaal van de Verenigde Naties en directeur van het VN-orgaan dat strijdt tegen drugs en criminaliteit (UNODC). Naast de strijd tegen corruptie wordt overleg gepleegd over de internationale uitvoering van verbeurdverklaring van criminele gelden, de drugsproblematiek en de samenwerking tussen justitie en operatoren van nieuwe communicatiemiddelen.

Koen Geens: “Het terugwinnen van verloren gelden door corruptie is van cruciaal belang voor ontwikkelingslanden. Dat geld is noodzakelijk voor de heropbouw van die landen, zowel op het vlak van infrastructuur als op het vlak van instellingen. Het is enkel door doorgedreven samenwerking dat we problemen zoals corruptie kunnen aanpakken. Deze internationale conferentie is belangrijk om de wetgevende initiatieven in de praktijk te gebruiken en grensoverschrijdende kennis en informatie te delen.”