Reactie opslag van overtuigingsstukken en archieven

le jeudi 09 novembre 2017 12:13 Persbericht

Minister van Justitie Koen Geens, in nauwe samenwerking met vice-premier Jan Jambon die belast is met de Regie der Gebouwen, verduidelijkt de oplossing die werd aangereikt voor de problematiek rond de opslag van overtuigingsstukken en archieven. Er wordt voorgesteld om het Pacheco-gebouw (de vroegere Koninklijke Munterij) te gebruiken maar een akkoord van de voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg wordt nog ingewacht.

De voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg besliste op 9 oktober 2017 om de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te sluiten omwille van hygiëne, veiligheid en moeilijke werkomstandigheden. De FOD Justitie en de Regie der Gebouwen waren voordien al bezig om met de betrokken diensten naar oplossingen te zoeken om de opslag van de overtuigingsstukken te verplaatsen naar een ander pand vanaf begin 2018. De voorzitters van de rechtbank van eerste aanleg hebben het Pacheco-gebouw kunnen bezoeken op 16 oktober 2017. Op 23 oktober heeft de FOD Justitie een herinnering gestuurd met de vraag om snel tot een akkoord te kunnen komen. De Franstalige voorzitter gaf vooralsnog geen positief antwoord.

De minister nam samen met zijn diensten in afwachting van de verplaatsing naar het Pacheco-gebouw enkele maatregelen. Zo werd er een externe firma aangesteld om de gecontamineerde overtuigingsstukken te verplaatsen. De firma kan pas beginnen wanneer de Rechtbank van eerste aanleg aanduidt waar de gecontamineerde stukken zich bevinden.

Voor de gecontamineerde archieven van de burgerlijke stand werd eveneens een firma aangesteld die nog dit jaar de aangetaste archieven naar een plaats buiten het justitiepaleis kunnen overbrengen. 

De FOD WASO heeft in een nieuw rapport, daterend van 7 november, bevestigd dat de plaatsen waar de aangetaste stukken zich bevinden, betreden mogen worden mits het nemen van beschermingsmaatregelen. De toegang tot de overige ruimtes van het justitiepaleis stellen volgens de inspectiedienst geen probleem.

Ondertussen blijft de minister benadrukken dat er nood is aan een dringende oplossing. Het Pacheco-gebouw in Brussel kan een oplossing zijn voor de acute problematiek om de overtuigingsstukken in over te brengen. Dit kan voor 4 jaar en nadien zal er een structurele oplossing zijn. De minister begrijpt de bezorgdheid van de 19 burgemeesters van Brussel, alsook de onhoudbare werkdruk die dit met zich meebrengt voor de politiezones en hoopt dat de partijen zich bewust zijn van de noodzaak om snel tot een akkoord te komen.