Meer beveiliging voor getuigen

le mercredi 15 novembre 2017 10:37 Communiqués de presse

De strijd tegen moderne zware criminaliteit staat hoog op de agenda van de Minister van Justitie. Daarom voorziet hij in zijn beleidsnota de meest uitgebreide beschermingsmechanismen voor mensen die zware criminaliteit moeten bestrijden. Sinds de opkomst van de sociale media is het achterhalen van identiteit of woonplaatsen veel gemakkelijker geworden en dat verhoogt de kans op vergeldingsacties.  

Momenteel is wat er mogelijk is aan getuigenbescherming voor getuigen binnen een gerechtelijk onderzoek niet mogelijk voor magistratuur, politie of ambtenaren. Ook zij komen uiteraard in het kader van hun werk in contact met zware en georganiseerde criminaliteit. Denk maar aan douaniers, inspectiediensten, gevangenisdirecteurs, etc. Via dit initiatief zullen er dan ook bijzondere maatregelen genomen kunnen worden.  

Voorbeeld van bijzondere maatregelen:  

-        Het tijdelijk verhuizen van iemand voor meer dan 45 dagen als er een ernstige dreiging zou ontstaan voor het leven van de betrokken persoon

-        Naamswijziging  

Dit komt bijkomend bovenop de maatregelen die het crisiscentrum neemt ten aanzien van zo’n personen.  

Minister Geens: ‘We moeten ervoor zorgen dat onze magistraten, politiemensen en ambtenaren hun job in alle veiligheid kunnen uitoefenen. Deze bijkomende bijzondere maatregelen zijn daarin een belangrijke stap.’