Regering zet strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel verder

le jeudi 23 novembre 2017 11:49 Persbericht

Op voorstel van Minister van Justitie Koen Geens en de Staatssecretaris voor Gelijke Kansen werd op de Ministerraad beslist om het budget van de gespecialiseerde opvangcentra voor slachtoffers van mensenhandel over te hevelen van Gelijkheid van Kansen naar Justitie. Daarenboven zullen de centra van beide departementen tot 2019 jaarlijks op 250.000 euro bijkomende financiering een beroep kunnen doen.     

Hiermee wordt het budget voor deze centra eindelijk gestabiliseerd en komt er een einde aan de punctuele oplossingen die in het verleden elke keer moesten worden gezocht om de financiering van de centra rond te krijgen.  

De opvangcentra zijn een belangrijke actor in de strijd tegen mensenhandel. Ze verlenen opvang aan de slachtoffers van mensenhandel en bieden hen psychologische, medische hulp en juridische bijstand op voorwaarde dat deze mensen actief meewerken met het gerecht om hun mensenhandelaars te veroordelen.  

Tot op heden werd een van de hoofdbudgetten gecentraliseerd bij de Gelijkheid van Kansen. De Minister van Justitie is verantwoordelijk voor de coördinatie van het beleid inzake de strijd tegen mensenhandel. Het is dan ook logisch dat in de toekomst het budget binnen Justitie wordt geïntegreerd.  

In 2016 kan men vaststellen dat de veroordelingen voor mensenhandel gestegen zijn, namelijk 127 veroordelingen in vergelijking met een honderdtal in de jaren voordien. België is daardoor op Europees niveau een van de landen die over een hoog aantal veroordelingen beschikt inzake dit fenomeen. De slachtoffers van deze misdrijven worden economisch en seksueel uitgebuit. Dit gaat over moderne slavernij en moet dus verder bestreden worden. 

De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel blijft inzake veiligheid een van de prioriteiten van de regering. Door deze beslissing bevestigt de Regering zijn voornemens om het beleid inzake de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel te versterken.  

Koen Geens: “De centra mensenhandel zijn belangrijke actoren in de strijd tegen mensenhandel. Het is dan ook een goede zaak dat het budget wordt gestabiliseerd en wordt overgeheveld naar justitie, het departement dat de coördinatie leidt in de strijd tegen mensenhandel. De centra verlenen opvang aan de slachtoffers en bieden psychologische, medische en juridische ondersteuning. Ze zijn aldus een cruciale schakel in de strijd tegen mensenhandel. Met deze beslissing garanderen we met de regering een correcte financiering van de centra en gaan we verder de strijd aan tegen mensenhandel en mensensmokkel.”