Geens: "Wat niet is kan nog komen: volgende regering kan Brusselse politiezones in regeerakkoord zetten"

le mercredi 06 décembre 2017 09:45 VRT NWS

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) is op werkbezoek in New York en heeft daar de lokale politie bezocht. New York heeft één politiezone voor 8,5 miljoen inwoners. Brussel heeft zes zones voor 1,2 miljoen inwoners. Vandaag zou minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) een fusie kunnen opleggen, maar dat staat niet in het regeerakkoord. "Wat niet in dit regeerakkoord staat, kan wel in het volgende staan", zegt Geens daarover in "De ochtend" op Radio 1.

Na verschillende rellen in Brussel leggen alle Vlaamse partijen opnieuw de eengemaakte Brusselse politiezone op tafel. In Vlaanderen is er consensus dat de Brusselse politie hierdoor beter zou functioneren. Maar Franstalige partijen zijn hier niet van overtuigd.

Om de Brusselse politiezones te fusioneren is er een wetswijziging nodig, die minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) kan doorvoeren . Volgens Jambon voorziet het huidige regeerakkoord echter niet om dit "van bovenuit op te leggen".

New York het goede voorbeeld?

New York heeft één politiezone voor in totaal 8,5 miljoen inwoners. De New York Police Department heeft 54.000 werknemers. Ondanks de grote getallen heeft de lokale politie wél ingezet op nabijheidspolitie en met succes: dit jaar zijn er al 30 procent minder schietpartijen en ook het aantal vasthoudingen en fouilleringen is sterk gedaald. 

"Er is nog steeds meer criminaliteit in de Verenigde Staten dan in België", zegt justitieminister Geens. "Maar de politie heeft heel wat vooruitgang geboekt en vertrouwen van de burger herwonnen. Er is ook veel minder geweld van politie."

Geens hoopt met dit bezoek de Brusselse burgemeesters te inspireren. Op 13 december heeft Geens een vergadering samen met Jambon en alle negentien Brusselse burgemeesters. Daar moeten zowel op korte als op lange termijn plannen gemaakt worden om de veiligheid in Brussel te verbeteren. 

Zones kunnen vandaag al fusioneren

De partij van Koen Geens, CD&V, zit zowel in de Brusselse als in de federale regering. Op beide niveaus kan de partij de kwestie dus op tafel leggen. 

"Dit staat niet in het regeerakkoord", antwoordt Geens. "Maar dingen die niet in het regeerakkoord staan kunnen altijd in het volgende regeerakkoord staan. Ik denk wel dat de tijd tussen nu en een volgende regering, wie daar ook in zit, moet gebruikt worden om daar heel ernstig over na te denken. En het is in dat perspectief dat ik samen met collega Jambon in de volgende weken met de Brusselse burgemeesters zal spreken. Het is heel duidelijk -België kennende- dat dit niet voor morgen is, maar wat niet is kan nog komen en het is altijd nuttig om in het buitenland te zien hoe het werkt."

Regardez le fragment »