​VS onder indruk van Belgische databank in strijd tegen terreur

le mercredi 06 décembre 2017 15:33 Persbericht

Tijdens zijn werkbezoek in New York City (NYC) wisselde Minister van Justitie Koen Geens informatie uit met Carey Dunne, General Counsel van de New York County Office of the District Attorney, in het kader van de terreurbestrijding. Dit kan vergeleken worden met een parket in België.  

Het parket in NYC focust zich vanwege de vele financiële bedrijven in de stad vooral op geldstromen die terreur financieren. Er zijn 129 Foreign Terrorist Fighters afkomstig uit de Verenigde Staten en 7 daarvan zijn teruggekeerd naar hun land.  

Ons land loopt echter niet achter in de strijd tegen terreur en het in kaart brengen van financiële stromen. Van 255 personen zijn in ons land hun tegoeden bevroren: 253 Foreign Terrorist Fighters afkomstig uit België en 2 Homegrown Terrorist Fighters. Sinds het aanpassen van het beroepsgeheim (15/02/2016) kan de CFI (Cel voor Financiële Informatieverwerking) informatie delen over vreemde transacties met de inlichtingendiensten en dat gebeurde tot nu bijna 300 keer.  

Sinds 2015 veroordeelde justitie 295 personen voor terrorismemisdrijven. Vandaag zitten er 210 mensen in de gevangenis die gelinkt zijn aan terrorismefeiten, veroordeeld of in voorlopige hechtenis. Er zijn 97 Foreign Terrorist Fighters opgesloten en in de afdelingen Deradex zitten 14 personen die een zwaar risico vormen qua besmetting met terroristisch gedachtengoed van anderen.  

De Minister kon Dunne aantonen dat justitie in België zijn verantwoordelijkheid heeft genomen. Om tot deze resultaten en snelle vervolging te komen zijn heel wat wettelijke initiatieven genomen sinds 2015.  

Dunne was onder de indruk van de informatiedeling in lokale besturen en het gevangeniswezen, alsook door de gemeenschappelijke databank Foreign Terrorist Fighters, Homegrown Terrorist Fighters en haatpredikers die constant gevoed wordt door de diensten. ‘Information is key’.

 Koen Geens: “Wij hebben onmiddellijk actie ondernomen toen wij werden geconfronteerd met deze verschrikkelijke vorm van misdaad. Justitie laat niet na alles te onderzoeken wat een link met terreur verraadt en er volgt een snelle bestraffing. Ik ben niet trots op 295 veroordeelden gelinkt aan terreur, dat zijn er 295 te veel. Deze mensen berechten en begeleiden naar een leven weg van dit vreselijke gedachtengoed is een absolute plicht.”