Hervorming Burgerlijk Wetboek: geef je mening

le jeudi 07 décembre 2017 19:23 Persbericht

Minister van Justitie Koen Geens neemt opnieuw een belangrijke stap in het hervormen van de wetboeken. Vanaf vandaag start een consultatieronde over de voorgestelde teksten van het goederenrecht, verbintenissenrecht en bewijsrecht.

Om het wetboek te herschrijven stelde de Minister verschillende groepen van experten aan, die samen een hervormingsvoorstel uitwerken. Om iedereen te informeren en de kans te bieden om te reageren, is er een consultatieronde gepland.

Op deze website kan u de voorstelteksten per hoofdstuk raadplegen en feedback geven via e-mail. De wetgever kan rekening houden met die input bij het opstellen van het voorontwerp van wet. De minister zal in die fase verduidelijken hoe bepaalde suggesties en opmerkingen weerklank krijgen in het nieuw Burgerlijk Wetboek.

Websitejustitie.belgium.be/nl/bwcc

Voorstellen
 
De voorlopige planning van de publicatie van de voorstelteksten is als volgt:
 

  • 7 december 2017: goederenrecht, verbintenissenrecht en bewijsrecht
  • 2018: aansprakelijkheidsrecht, persoonlijke zekerheden en lening

 
Deze planning is onder voorbehoud. De rubrieken worden aangevuld zodra de inhoud beschikbaar is. Na publicatie hebt u tot 1 februari 2018 de tijd om uw feedback te geven.
 
Ter informatie: de bestanden zijn nog in nalezing, het is mogelijk dat beide taalversies nog niet volledig identiek zijn.
 
Reden voor de hervorming
 
Het Burgerlijk Wetboek bestaat al sinds 1804 en vormt de basis van onze maatschappelijke ordening. Het beheerst het leven van de burger van wieg tot graf.
 
Het concept van een Burgerlijk Wetboek is ook in de 21ste eeuw niet achterhaald. Ook voor de hedendaagse samenleving is een logisch, redelijk en begrijpelijk privaat recht belangrijk. Ondanks bepaalde aanpassingen, is het Burgerlijk Wetboek na 200 jaar vanzelfsprekend niet meer afgestemd op de moderne maatschappij. Grote delen van het wetboek stemmen niet meer overeen met het recht zoals het in de praktijk wordt toegepast. 
 
Dit initiatief maakt deel uit van de globale herziening van de basiswetgeving: de sprong naar het recht van morgen.