Inlichtingendiensten krijgen toegang tot politiecamera’s

le jeudi 14 décembre 2017 11:20 Persbericht

De ministerraad keurde vandaag een vernieuwde camerawetgeving goed. Het wetsontwerp van Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Jan Jambon, Minister van Justitie Geens en Minister van Defensie Steven Vandeput, verduidelijkt het cameragebruik door de politie en inlichtingendiensten. Het wetsontwerp versterkt de slagkracht van de gerechtelijke politie en de inlichtingendiensten en biedt een duidelijk juridisch kader met aandacht voor de nodige controle en bescherming op het privéleven.  

In het ontwerp staat de verdere uitrol van de ANPR-camera’s, die ingezet worden voor nummerplaatherkenning, en de bewaring van deze gegevens in een nationale centrale databank. De gegevens worden voor 1 jaar bijgehouden. Momenteel is de bewaartermijn een maand. Het is voor politie- en inlichtingendiensten belangrijk om gebruik te kunnen maken van de gegevens van de camera’s in het kader van een onderzoek.  Zo zullen er op een “blacklist” nummerplaten staan van personen die gezocht worden of moeten worden opgevolgd en kunnen de diensten daardoor inbreuken of verdachte gedragingen makkelijker opsporen (bv. personen geseind voor arrestatie of rijverbod), maar evengoed kan het een tool zijn bij onrustwekkende verdwijningen. De nummerplaten die op een blacklist staan kunnen namelijk een “pop-up” geven bij politie- of inlichtingendiensten wanneer deze worden opgepikt door ANPR-camera’s.  

Politie en inlichtingendiensten kunnen binnen dit kader gegevens opvragen van eerdere verplaatsingen van een bepaald persoon wanneer dit nodig blijkt voor het onderzoek. Zo kan men bijvoorbeeld de camera’s bekijken in de omgeving van een homejacking en bekijken of er hier wagens passeerden van bestuurders die eerder in aanraking kwamen met bijvoorbeeld diefstal of geweld. Voor terrorismedossiers is het vaak ook nuttig om de verplaatsing van een netwerk te analyseren gedurende een specifieke periode.  

Koen Geens: “Onze diensten moeten over de nodige informatie beschikken in hun onderzoek. Het is dan ook noodzakelijk om inlichtingendiensten en politie toegang te verlenen tot bepaalde technologische toepassingen om zo sneller de nodige acties te ondernemen. De maatregelen in de vernieuwde camerawetgeving bieden de garantie dat het privéleven beschermd blijft.”

Jan Jambon: “Camera's zijn cruciaal geworden in het politiewerk van elke dag, zowel op het vlak van ordehandhaving als van gerechtelijk onderzoek. De technologie evolueert razendsnel. De wet die vandaag is goedgekeurd, anticipeert daarop en maakt komaf met de grijze zones die nog bestonden.”