​Drie nieuwe oorlogsmisdaden erkend dankzij België

le vendredi 15 décembre 2017 14:18 Persbericht

Deze donderdag heeft de Assemblee van de Verdragspartijen bij het Internationaal Strafhof (ISH) drie oorlogsmisdaden toegevoegd aan het Statuut van Rome. België heeft deze amendementen aan het stichtingsverdrag van het ISH (het Statuut van Rome) al in 2009 ingediend. Sindsdien heeft ons land zich onafgebroken ingezet om deze amendementen in het verdrag te laten opnemen. Dat gebeurde via ons diplomatiek netwerk, bij monde van onze ministers van Buitenlandse Zaken, Justitie en van onze premiers.

De nieuwe oorlogsmisdaden die aan het Statuut van Rome worden toegevoegd, zijn: het gebruik van biologische of toxische wapens, van wapens die verwonden met niet door radiografie detecteerbare fragmenten en het gebruik van laserwapens die permanente blindheid veroorzaken. Die wapens kunnen zonder onderscheid volledige bevolkingen treffen of heel zware verwondingen veroorzaken. Het feit dat ze nu als oorlogswapens worden beschouwd, versterkt het internationale recht. Het gebruik van deze wapens in gewapende conflicten wordt hierdoor nog moeilijker. Dat deze oorlogswapens in het Statuut van Rome zijn ingeschreven, garandeert ook meer juridische zekerheid voor de slachtoffers en het is een erkenning van hun lijden.

Er zijn nog altijd conflicten aan de gang waarin gelijkaardige wapens worden gebruikt, zoals de chemische wapens in Syrië. Daarom is het belangrijk dat deze drie nieuwe categorieën oorlogswapens aan het Statuut van Rome worden toegevoegd.

Tijdens de jarenlange onderhandelingen die tot dit diplomatieke succes hebben geleid, heeft België altijd gekozen voor dialoog, overleg en transparantie om deze consensus te smeden. Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders is trots op het resultaat. De strijd tegen straffeloosheid en de bescherming van de burgerbevolking in gewapende conflicten zijn twee waarden die mee aan de basis liggen van deze jarenlange lobby die tot een goed einde is gebracht.