Nieuwe transgenderwet: wat verandert er in 2018?

le vendredi 22 décembre 2017 12:29 Persbericht

Vanaf 1 januari kunnen mensen die hun geslachtsregistratie in overeenstemming willen brengen met hun genderidentiteit dat doen via een administratieve procedure bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Zij hoeven geen verplichte geslachtsoperatie meer te ondergaan. De nieuwe wet biedt ook mogelijkheden aan minderjarigen, die stapsgewijs hun ware genderidentiteit vorm kunnen geven. De kernbegrippen erachter zijn: respect, zelfbeschikking en demedicalisering.

De nieuwe transgenderwet is er gekomen op initiatief minister van Justitie Koen Geens en staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir. Ze verbetert de oude wet van 2007 waarin zware medische voorwaarden en verplichte sterilisatie werden opgelegd, maar die in strijd was met de mensenrechten en het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. In de nieuwe transgenderwet worden alle medische voorwaarden geschrapt.

Koen Geens: “Mensen die van geslacht of genderidentiteit willen veranderen verplichten om zich te laten steriliseren of een geslachtsoperatie te ondergaan is mensenrechtelijk geen evidentie. Die situatie is pijnlijk, zowel vanuit menselijk als mensenrechtelijk oogpunt. We zijn daarom verheugd dat de nieuwe wet er nu is. Die zal er ook voor zorgen dat mensen degelijk geïnformeerd en geconsulteerd worden. Zo zullen personen die op dit gevoelige en ingrijpende vlak een klankbord zoeken, niet alleen zijn.”

Zuhal Demir: “Met deze wet doen we eigenlijk niets anders dan het mensen mogelijk maken om zichzelf te zijn, zonder daar niet-pertinente of pijnlijke voorwaarden aan te koppelen. Hiermee geven we transgenders dezelfde rechten als iedereen. Met de nieuwe transgenderwet bouwen we verder op de voorbeeldfunctie die we nastreven inzake holebi-  en transgenderrechten.”

De nieuwe transgenderwet biedt aan minderjarigen bovendien de mogelijkheid om hun genderidentiteit verder te ontwikkelen en stapsgewijs te laten erkennen. Vanaf 12 jaar kunnen jongeren hun voornaam laten veranderen in een naam die beantwoordt aan hun ware genderidentiteit. Vanaf 16 jaar kan hun geslachtsregistratie in hun akte van geboorte worden gewijzigd.    

Voor al deze stappen werden procedures uitgewerkt. Meer daarover in de onlinebrochure:    

www.justitie.belgium.be/transgenders

http://igvm-iefh.belgium.be/nl/activiteiten/transgender/wetgeving