Vraag tot interpretatief arrest aan het Grondwettelijk Hof

le vendredi 19 janvier 2018 20:02 Communiqués de presse

Op vraag van de minister van Justitie heeft de Ministerraad vandaag zijn akkoord gegeven om aan het Grondwettelijk Hof een interpretatief arrest te vragen over de gevolgen van de vernietiging van enkele bepalingen van de Wet van 5 februari 2016 (Potpourri II). Het betreft de vernietiging van de mogelijkheid om alle misdaden naar de correctionele rechtbank te verwijzen.

 

In zijn arrest van 21 december 2017 heeft het Grondwettelijk Hof de gevolgen van de vernietigde bepalingen gehandhaafd “ten aanzien van de beslissingen die op grond van die bepalingen zijn genomen vóór de datum van bekendmaking van dit arrest in het Belgisch Staatsblad”.

  Om in de rechtspraktijk onzekerheid tegen te gaan, zal de Ministerraad bij verzoekschrift aan het Grondwettelijk Hof vragen om zich meer precies uit te spreken over de bevoegdheid van de correctionele rechtbank en over de strafmaat die deze kan opleggen bij de berechting van bijvoorbeeld moorden en doodslagen