Minister Geens verlicht werk steden en gemeenten

le samedi 20 janvier 2018 09:00 Communiqués de presse

Minister Geens verlicht werk steden en gemeenten

Alle 589 Belgische gemeenten zijn vanaf nu aangesloten op het Centraal Strafregister. Daarmee is de volledige uitrol een feit en leveren lokale besturen enkel nog uittreksels af uit dat centraal strafregister. Het gemeentelijk strafregister verdwijnt, wat een pak minder werk betekent voor de steden en gemeenten.

Het gemeentelijk en het centraal strafregister bestaan reeds jaren naast elkaar. Wanneer de burger een uittreksel van zijn of haar strafregister opvroeg, werd dat –afhankelijk van de gemeente- uit een van beide of uit een combinatie van beide registers gehaald. Maar het up to date houden van beide registers vroeg veel tijd van de lokale besturen en het personeel van de rechtbanken. Per jaar moeten namelijk zo’n 250.000 vonnissen worden verwerkt, een gigantische taak waarbij dubbel werk niet enkel tijdrovend, maar ook gewoon nutteloos is.

Nu alle Belgische gemeenten zijn aangesloten op het centraal strafregister, verdwijnt het gemeentelijk strafregister. Griffies van de verschillende lokale rechtbanken zullen niet langer een veroordelingsbulletin moeten sturen naar de gemeente van de veroordeelde, maar zullen het onmiddellijk digitaal opladen in het centraal strafregister. De gemeenten kunnen het centraal strafregister op hun beurt digitaal consulteren wanneer een burger een uittreksel van zijn of haar strafregister vraagt. Justitie investeert stap voor stap verder in digitalisering. Niet enkel om de werklast te doen dalen, maar ook om de foutenmarge steeds kleiner te maken. Dubbel werk verkleint namelijk ook de nauwkeurigheid. Eén centraal up to date register verhelpt dat.

Digitale burgerlijke stand

En ook voor de Burgerlijke Stand staat een digitalisering in de steigers. Zo verlicht minister Geens niet enkel opnieuw het werk van de steden en gemeenten. Maar de burger zal zich ook niet langer onnodig moeten verplaatsen.

De Burgerlijk Stand  houdt de authentieke akten bij van alle burgers.  Een digitalisering leidt tot een vereenvoudiging van tal van procedures. Vanaf ten vroegste 1 januari 2019 kunnen burgers hun akten van de burgerlijke stand in een gemeente naar keuze opvragen en is er ook de mogelijkheid die te kunnen downloaden en uitprinten.

Minister Geens: “Eén digitaal centraal strafregister betekent minder werk voor de steden en gemeenten en het personeel van onze rechtbanken. Bovendien zal de burger beter en sneller geholpen worden. Iets waar Justitie zich voor zal blijven inzetten. Want een toegankelijkere en stiptere Justitie betekent ook een rechtvaardigere Justitie.”