Onleesbaarheid dvd in drugsbendedossier

le jeudi 25 janvier 2018 16:44 Vragenuurtje plenaire

De Minister van Justitie heeft gisteren kennis genomen van de vrijspraak in het dossier in kwestie.  

De vrijspraak is gebaseerd op de vermeende onleesbaarheid van de DVD met de opnames van de integrale telefoongesprekken die werden afgeluisterd.   

In de zaak in kwestie werd door de griffie de onleesbaarheid van de bronbestanden geattesteerd.  

De rechter stelde vast, en ik citeer uit het vonnis:  

Le tribunal en examinant ces pièces constate que si elles ne sont pas en tant que telles illisibles, l’arborescence du contenu s’affichant correctement, soit l’ordinateur n’est pas en mesure d’identifier le programme utile pour permettre l’audition de certains fichiers, soit, concernant les fichiers lisibles via le programme VLC, seule la voix d’un interlocuteur est audible et non les réponses du deuxième. »  

Daarop werd tot vrijspraak besloten wegens schending van de rechten van verdediging.  

Het spreekt voor zich dat de minister van Justitie op geen enkele wijze het vonnis van de rechter in vraag stelt.  

Wel wenst hij te reageren op de persberichten ter zake.  

In tegenstelling tot de informatie die deze ochtend via de pers werd vernomen en waarin de voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg mijnheer Hennart stelde dat de griffie onvoldoende uitgerust is om de DVDs van de afgeluisterde telefoongesprekken te beluisteren, blijkt uit de vaststelling van de rechter dat de DVD wel degelijk leesbaar en beluisterbaar was, maar dat slechts één audiokanaal werd afgespeeld met het gebruikte programma.  

Op basis van  de informatie waarover de Minister van Justitie beschikt, blijkt dit niet aan de beschikbare apparatuur te wijten maar aan het gebruikte programma.  

In tal van andere dossiers waarin afluistermaatregelen werden bevolen, werden de opgenomen gesprekken zonder problemen op dezelfde griffie beluisterd via het beschikbare beluisterprogramma.   

Ook de vaststellingen van NTSU/CTIF van gisteren en vandaag van dit specifiek geval zoals ze aan de minister van Justitie werden gerapporteerd, bevestigen dat:  

  • de DVD terdege technisch leesbaar was;
  • op de DVD zowel de telefoontapbestanden als het programma (“Light viewer”), waarmee deze moeten worden beluisterd, stonden;    

Het Openbaar Ministerie onderzoekt op heden de mogelijkheid om hoger beroep aan te tekenen.