​Gezochte wapens vernietigen of neutraliseren in België wordt onmogelijk

le mercredi 14 février 2018 11:50 Persbericht

Vandaag kan iedereen naar de Belgische Proefbank voor vuurwapens stappen met de vraag om wapens te neutraliseren of te vernietigen. Omdat de Proefbank lange tijd geen enkel bewijs vroeg van de wapenbezitter, konden illegale wapens of wapens die gestolen waren of die gebruikt waren voor een misdrijf, definitief van de radar verdwijnen. En dat op een legale manier. Met een Koninklijk Besluit pakt minister van Justitie Koen Geens deze problematiek aan.  

De Proefbank heeft de kwestie zelf aangekaart omdat ze misbruiken vermoedde. Sindsdien vraagt deze instelling aan iedereen die zich aanbiedt met wapens om een wapenvergunning of erkenning te tonen. Maar daarmee kan enkel de hoedanigheid van de persoon worden gecontroleerd, en dan nog enkel de Belgische persoon. Het biedt geen enkele zekerheid dat het wapen legaal in bezit is of dat het niet werd gebruikt voor een misdrijf. Als zo’n gezocht wapen wordt vernietigd, gaat belangrijk bewijsmateriaal verloren. Of wordt het wapen geneutraliseerd, dan mag de persoon het wapen weer mee naar huis nemen en kan hij er vrij over beschikken.  

In de toekomst zal de lacune in de regelgeving volledig worden gedicht. Het KB, dat momenteel bij de Raad van State is voor advies, voorziet dat iemand, een Belg of een buitenlander, slechts een wapen kan laten vernietigen of neutraliseren indien hij over een attest beschikt. Dat attest wordt afgeleverd door de lokale politie en stelt dat het wapen rechtmatig voorhanden werd gehouden en dat het niet staat geseind in een politiedatabank. Hierdoor worden misbruiken tegengegaan. Het kan immers niet dat een crimineel die een vuurwapen gebruikte voor een crimineel feit in bijvoorbeeld Frankrijk, het wapen in België zonder probleem zou kunnen laten verdwijnen.  

Bovendien doet de Proefbank een dubbele controle op wapens vanuit het buitenland die, zelfs met een geldig attest van een buitenlandse politiedienst, hier terechtkomen. Deze wapens worden door de Proefbank ook in het Belgisch wapenregister nagekeken, om zeker te zijn dat ze niet gekend zijn bij de Belgische politiediensten.  

In 2016 werden 11.542 vuurwapens vernietigd en 1.019 geneutraliseerd.  

Koen Geens: “We gaan verder de strijd aan tegen criminaliteit en verhogen met deze regeling de openbare veiligheid. Het is belangrijk om een degelijke controle te doen alvorens vuurwapens worden vernietigd of geneutraliseerd, zodat we misbruiken vermijden.”