Minister Geens ontvangt burgemeesters Toekomstforum Halle-Vilvoorde

le vendredi 02 mars 2018 16:00 Communiqués de presse

Minister van Justitie Geens ontving een delegatie burgemeesters uit de regio Halle-Vilvoorde op zijn kabinet. Zij maakten in naam van ‘Toekomstforum Halle-Vilvoorde’ hun bezorgdheden over aan de Minister over het veiligheidsbeleid in hun regio. De Minister luisterde aandachtig naar hun voorstellen en staat open om mee te werken aan een breed gedragen oplossing.

Twee uitvoerig besproken punten op de agenda waren de uitbouw van het parket Halle-Vilvoorde en de vraag van de burgemeesters voor een rechtbank op het eigen grondgebied.

Het parket Halle-Vilvoorde bestaat sinds 2014 en is dus nog jong. Ondanks die jonge leeftijd legt het parket wel mooie resultaten voor. De vervolgingsgraad in correctionele zaken is gestegen van ongeveer 8% naar +/- 20%. Ook in verkeerszaken is er een stijging van 65% naar 85%. Wat betreft de output van vonnissen van de correctionele rechtbanken in dossiers van Halle-Vilvoorde zien we eveneens een stijging van 1500 vonnissen in 2013 tot 2363 vonnissen in 2016. De minister verzekerde de burgemeesters dan ook dat Justitie zal blijven investeren in het parket Halle-Vilvoorde om deze mooie resultaten aan te houden. Zo moet een nieuwbouw de problematiek van de huisvesting oplossen.

De burgemeesters zeggen ook aan te voelen dat plegers van misdrijven in hun regio door de mazen van het net glippen omdat ze hun zaak voor een Franstalige rechtbank in Brussel laten bepleiten. Die problematiek valt echter niet op te lossen door een rechtbank op het eigen grondgebied. Een Franstalige beklaagde zal altijd kunnen vragen om zijn zaak naar de Franstalige rechtbank in Brussel te verwijzen. Enkel een wijziging van de taalwetgeving kan dat verhinderen. De minister gaf de burgemeesters wel mee dat hij bereid is om samen met alle partners te bekijken hoe het justitielandschap in Vlaams-Brabant in de toekomst kan evolueren.

Om samen tot een oplossing te komen, zullen de burgemeesters nadenken over de vraag van minister Geens om werk te maken van een plan voor het veiligheidsbeleid in hun regio. Dat plan kan dan overgemaakt worden aan de betrokken diensten. De minister en de burgemeesters waren het erover eens dat de provincie Vlaams-Brabant én haar 1,2 miljoen inwoners sterker staan als iedereen aan hetzelfde zeel trekt.

Minister Geens: “Het is mooi dat burgemeesters over de partijgrenzen heen zich engageren voor een efficiënt veiligheidsbeleid in de regio. Het parket Halle-Vilvoorde kan rekenen op de steun van Justitie en dat vertaalt zich in mooie resultaten. De huisvesting van het parket is eveneens een prioriteit. Zo staat er een nieuwbouw op de planning, een project dat onze diensten op de voet volgen. De burgemeesters stonden tenslotte positief tegenover mijn voorstel om een grondig plan op te stellen over het veiligheidsbeleid in de regio en dat over te brengen aan mijn diensten. Zo kunnen we samen tot een breed gedragen oplossing komen.”

Luc Wynant, burgemeester Liedekerke en voorzitter van het Toekomstforum Halle-Vilvoorde : “In het belang van onze inwoners vragen wij een efficiënt veiligheidsbeleid dat aansluiting vindt bij de noden en kenmerken van de centrumregio Halle-Vilvoorde. Dit betekent een volwaardige rechtbank én parket, met focus op een eenduidig vervolgingsbeleid.” Luc Deconinck, burgemeester Sint-Pieters-Leeuw  : “In een modern vervolgingsbeleid moet meer rekening worden gehouden met de rechten van de slachtoffers. Een debat om het zogenaamde “forumshoppen” tegen te gaan is in die zin aangewezen en vereist een structurele oplossing.” 

Luc Deconinck, burgemeester Sint-Pieters-Leeuw  : “In een modern vervolgingsbeleid moet meer rekening worden gehouden met de rechten van de slachtoffers. Een debat om het zogenaamde “forumshoppen” tegen te gaan is in die zin aangewezen en vereist een structurele oplossing.”