​Meer duidelijkheid, snelheid en rechtszekerheid met hervormd ondernemingsrecht

le mercredi 14 mars 2018 16:53 Persbericht

De commissie Handels-en economisch recht keurde vandaag de hervorming van het ondernemingsrecht van minister van Justitie Koen Geens in tweede lezing goed.  

Er wordt een nieuw ondernemersbegrip ingevoerd en de handelaar als referentiebegrip verdwijnt. Het Wetboek van Koophandel wordt geïntegreerd in het Wetboek Economisch Recht.  

Vrije beroepen (dokters; advocaten, architecten,…), landbouwers en vzw’s zullen ook als onderneming worden beschouwd. Zo zal ons land straks meer dan een miljoen ‘ondernemingen’ tellen.

Daarbij wordt de rechtbank van koophandel omgevormd tot de ondernemingsrechtbank. Deze ondernemingsrechtbank zal bevoegd zijn voor alle geschillen tussen ondernemingen. Het hervormde ondernemingsrecht zorgt voor duidelijkheid, snelheid en rechtszekerheid.  

Quote Koen Geens: “Voor veel ondernemers is ondernemen een passie. Ze staan vroeg op, lopen heel de dag rond en zijn ’s avonds nog niet moe. Ik ben dan ook tevreden dat we met deze hervormingen hun passie kunnen ondersteunen en  de ondernemers en hun ondernemingen kunnen begeleiden naar de toekomst. Want opnieuw, het zijn zij die die met hun bedrijf groei, banen en welvaart creëren.”