Grote Moskee Brussel

le vendredi 16 mars 2018 11:55 Persbericht

Minister van Justitie Koen Geens verheugt zich over het feit dat de regering vandaag heeft ingestemd om de erfpachtovereenkomst met het Islamitisch en Cultureel Centrum van België (ICCB - de Grote Moskee van Brussel), dat verbonden is aan de Wereld Moslimliga op te zeggen.  

Ook besliste de ministerraad op voorstel van de Minister van Justitie om pluraliteit en transparantie ingang te doen vinden in de Grote Moskee. De moskee dient voortaan een duurzame relatie met de Belgische overheid uit te bouwen met respect voor de wetten en tradities van ons land waarbij een tolerante visie van de islam wordt uitgedragen. In die optiek dient de moskee ook een erkenning na te streven.  

Naast een gebouw van eredienst zal het complex ook plaats bieden om de administratie van het Executief van de moslims van België te huisvesten en wordt ruimte gelaten voor de opstart van een imamopleiding of een centrum dat de verwezenlijkingen van de islamitische beschaving in een ruimer cultureel kader tentoonstelt zolang één van beide initiatieven vanuit de islamitische gemeenschap zelf worden uitgewerkt.  

Daarmee wordt een start genomen om verschillende prominente aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie terroristische aanslagen  aangaande de Grote Moskee en inzake de strijd tegen radicalisme uit te voeren en wordt de islamitische gemeenschap van ons land voor de verantwoordelijkheid gesteld zelf hun toekomst uit te bouwen.